Những hình ảnh quốc tế nổi bật trong tuần

​(CAO) Tuần qua Thế giới trải qua nhiều biến động. Đáng chú ý là làn sóng biểu tình nhanh chóng biến thành bạo động ở các khu học xá tại Hong Kong. Bế tắc chính trị ở đây vẫn còn dai dẳng: Người biểu tình muốn bầu cử phổ thông đầu phiếu, trực tiếp chọn lãnh đạo trong khi chính quyền Trung Quốc lại không nhân nhượng.

Lên đầu trang