Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng xây dựng thể chế, chính sách nhiều mặt còn thiếu nhất quán?

Thứ Ba, 29/03/2016 11:37

|

(CAO) "Trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, với tư cách là Cơ quan hành chính cao nhất của đất nước lại có tình trạng xây dựng thể chế, chính sách nhiều mặt còn thiếu nhất quán, chưa thật phù hợp như báo cáo của Chính phủ thì thật đáng lo". 

Đó là ý kiến của Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM trong phiên họp thứ 11- Quốc hội khóa XIII vào sáng 29-3.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu lên một vấn đề được đề cập trong các nguyên nhân hạn chế báo cáo của Chính phủ, đó là: Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn chưa đủ rõ và còn khác nhau, nên việc xây dựng thể chế, chính sách nhiều mặt còn lúng túng, thiếu nhất quán, chưa thật phù hợp, chưa tạo được động lực mạnh mẽ để phát huy, phân bổ và sử dụng nguồn lực có hiệu quả.

Theo đại biểu Tâm, nhận thức về kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 1 quá trình, đó là quy luật của nhận thức, trong quá trình nhận thức có ý kiến khác nhau, nhận thức ở mức độ khác nhau là dễ hiểu. Tuy nhiên, để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước ở từng giai đoạn tuỳ vào nhận thức của Đảng, của Nhà nước ở mức độ nào; vấn đề gì đã đủ rõ thì đường lối, chính sách, thể chế được xây dựng trên cơ sở nhận thức đó, vấn đề nào chưa đủ rõ thì tiếp tục nghiên cứu để từ thực tiễn đúc kết nâng tầm lý luận, nhận thức trong phát triển.

 

Từ đó, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu lên lo lắng, trăn trở của mình: Tính kỷ cương, sự đoàn kết, tầm chiến lược, tư duy đổi mới được quán triệt như thế nào trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Và bà đặt một câu hỏi cho Quốc hội, Chính phủ suy nghĩ: Có lực cản nào trong Chính phủ hay do lợi ích nhóm chi phối …đã dẫn đến tình trạng đó? Có hay ko những vấn đề đủ rõ từ thực tiễn nhưng tư duy đổi mới chưa đủ mạnh mẽ, thiếu thống nhất trong nội bộ, lợi ích nhóm chi phối nên ko đột phá trong đổi mới thể chế, nhất là tổ chức bộ máy của Nhà nước để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển?

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm bày tỏ mong muốn Chính phủ trong nhiệm kỳ mới với kỳ vọng của nhân dân sẽ giải quyết triệt để vấn đề này.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang