Quốc hội tán thành ông Nguyễn Sinh Hùng thôi nhiệm vụ

Thứ Tư, 30/03/2016 18:27  | Sơn Dương

|

(CAO) Chiều nay, với 91% phiếu tán thành, ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ thôi nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội.

Cụ thể như sau:

477/494 đại biểu tham gia bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội chiếm 96%, trong đó số hợp lệ là 473, không hợp lệ 4. Số phiếu đồng ý là 431 (91%), không đồng ý là 42 (8%).

Phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia có 430 đồng ý, 41 không đồng ý.

Ngay sau phần công bố kết quả kiểm phiếu, 463 đại biểu tham gia nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng (93%) với số tán thành là 455 (92%), không tán thành 4, không biểu quyết 4.

Nghị quyết gồm có 2 nội dung chính:

1.Quyết định miễn nhiệm hai chức vụ nêu trên với ông Nguyễn Sinh Hùng.

2. Quyết định này có hiệu lực khi bầu được người thay thế.

Cơ cấu nhân sự Quốc hội khóa 13

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Nội dung này được Quốc hội họp kín.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang