Tiếp thu, giải quyết 100% kiến nghị của cử tri

Thứ Hai, 16/11/2015 14:15  | Hải Triều

|

(CAO) Theo báo cáo giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công bố, đến trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền đã nghiên cứu tiếp thu, giải quyết, trả lời 1.676 /1.676 kiến nghị, đạt 100%.

Trong số này, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời 123/123 kiến nghị; Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời 42/42 kiến nghị, đã xem xét, giải quyết 19 kiến nghị; đang giải quyết 13 kiến nghị, sẽ giải quyết 7 kiến nghị và 3 kiến nghị đã giải trình, thông tin đến cử tri.

Về phía Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, đã nghiên cứu, tiếp thu, trả lời 1.500/1.500 kiến nghị của cử tri. Cụ thể, đã tiếp thu, giải quyết 418 kiến nghị, chiếm 27,87% gồm các các nội dung liên quan đến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam; quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Hiện các cơ quan này đang tiếp tục nghiên cứu, giải quyết 200 kiến nghị, chiếm 13,33%; đã giải trình, cung cấp thông tin với cử tri 882 kiến nghị, chiếm 58,8 %

Nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 và các kỳ họp trước trong nhiệm kỳ này đã được các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương thực hiện nghiêm túc, trả lời đầy đủ. Số kiến nghị trả lời đúng thời hạn chiếm gần 70%. Nhiều kiến nghị về ban hành chính sách, pháp luật đã được tiếp thu, giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, một số bộ, ngành giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết còn chưa đầy đủ, nội dung chưa rõ ràng; chưa xác định rõ giải pháp và lộ trình giải quyết; một số báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội còn chưa đáp ứng yêu cầu, sử dụng số liệu cũ, chưa bám sát nội dung kiến nghị.

Qua giám sát, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn, giữa hai kỳ họp Quốc hội nên chất lượng giải quyết, trả lời còn những hạn chế nhất định, nhất là những cơ quan nhận được nhiều kiến nghị.

Một số kiến nghị thể hiện nguyện vọng và mong muốn rất lớn của cử tri, như về đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi, chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo…, đều là những vấn đề cần có thời gian, nguồn lực, lộ trình nên nhiều khi việc giải quyết chưa đáp ứng được nguyện vọng và mong mỏi của cử tri nhân dân cả nước.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang