Công bố điểm xét tuyển vào các trường trung cấp CAND

Thứ Năm, 01/10/2015 15:54  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều nay 1-10, Tổng cục Chính trị CAND cho biết: điểm xét tuyển vào các trường trung cấp CAND đã được Tổng cục phê duyệt.

Theo đó, điểm các trường trung cấp CAND năm nay rất cao, đặc biệt đối với thí sinh nữ, có trường lấy đến 29 điểm. Hiện còn trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đang báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và sẽ công bố ngay sau khi được phê duyệt.

Sau đây là điểm xét tuyển:

 

Trung cấp CSND I

 

 

 

 

 

 

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

26.5

 

 

29

 

 

A1

 

 

25

 

 

28

 

 

C

 

 

23

 

 

28

 

D1

 

23

 

 

26.5

 

Trung cấp ANND I

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

26.75

 

 

29.0

 

 

A1

 

 

25.0

 

 

27.0

 

 

C

 

 

24.5

 

 

29.0

 

 

D1

 

 

23.25

 

 

28.25

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp Giao thông thủy phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

26.25

 

 

27.75

 

 

A1

 

 

26.25

 

 

25.25

 

 

C

 

 

22.75

 

 

28.5

 

 

D1

 

 

24.75

 

 

26.75

 

 

Trung cấp CSND VI phía Bắc

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

27.25

 

 

27.5

 

 

A1

 

 

24.75

 

 

0

 

 

C

 

 

22.5

 

 

28.0

 

 

D1

 

 

22.5

 

 

25.75

 

Trung cấp CSND II

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

24.75

 

 

25.5

 

 

A1

 

 

23.75

 

 

26.25

 

 

C

 

 

23.75

 

 

26.75

 

 

D1

 

 

22.75

 

 

24.25

 

Trung cấp ANND II

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

24.25

 

 

26.5

 

 

A1

 

 

23

 

 

27.0

 

 

 C

 

 

22.25

 

 

26.75

 

 

D1

 

 

20.75

 

 

26.0

 

 

 

 

 

 

Trung cấp CSND III

 

 

 

 

 

 

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

24.5

 

 

26

 

 

A1

 

 

24.25

 

 

26.5

 

 

C

 

 

24.25

 

 

27.25

 

 

D1

 

 

22.5

 

 

26.25

 

 

Trung cấp CSND VI phía Nam

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

24.75

 

 

26.25

 

 

A1

 

 

24.0

 

 

27.25

 

 

C

 

 

23.5

 

 

27.25

 

 

D1

 

 

22.25

 

 

26.25

 

 

CS5

 

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

25

 

 

26.5

 

 

A1

 

 

24.5

 

 

27.5

 

 

C

 

 

23.75

 

 

27.5

 

 

D1

 

 

22.5

 

 

26.5

 

Trung cấp Giao thông thủy Hồ Chí Minh - ĐBSCL

 

 

 

 

 

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

24.75

 

 

24.75

 

 

A1

 

 

23.5

 

 

25.0

 

 

C

 

 

24.25

 

 

27.25

 

 

D1

 

 

21.5

 

 

23.75

 

Giao thông thủy Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

Khối

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

A

 

 

26

 

 

26.25

 

 

A1

 

 

26.25

 

 

27.0

 

 

C

 

 

24.25

 

 

27.0

 

 

D1

 

 

22.5

 

 

25.0

 

Hệ trung cấp Đại học PCCC

 

Miền

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

Bắc

 

 

25.0

 

 

27.0

 

 

Nam

 

 

23.5

 

 

25.5

 

Hệ trung cấp Đại học Kỹ thuật HC

 

 

 

 

 

 

 

Vùng

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

Phía Bắc

 

 

 

 

 

 

A

 

 

21.25

 

 

27.0

 

 

A1

 

 

20.0

 

 

26.25

 

 

Phía Nam

 

 

 

 

 

 

A

 

 

22.5

 

 

25.75

 

 

A1

 

 

21.5

 

 

24.75

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang