Nữ phó chủ tịch huyện phê duyệt dự án cho… chồng thực hiện

Chủ Nhật, 21/10/2018 19:38  | Ngọc Hà

|

(CAO) Kết luận của cơ quan Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra nhiều sai phạm của lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng qua các thời kỳ, trong việc bổ nhiệm cán bộ, xây dựng cơ bản.

Trong đó đáng nói, có đến 67 trường hợp được cấp trên “ưu ái”, bổ nhiệm sai quy định; 7 trường hợp chưa có trình độ đại học nhưng vẫn được bổ nhiệm cấp trưởng, phó các đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đức Trọng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với lãnh đạo địa phương này qua các thời kỳ vì những sai phạm nêu trên, xảy ra trong hai năm 2016-2017.

Cụ thể, trong các năm 2016-2017, UBND huyện Đức Trọng thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 67 trường hợp sai quy định. Trong đó, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 51 trường hợp tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục không có tên trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; 46 trường hợp không xin chủ trương của Huyện ủy là không thực hiện đúng theo quy định.

Công trình duy tu và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn, UBND huyện Đức Trọng để xảy ra các sai phạm với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn này, có 29 trường hợp UBND huyện không xin ý kiến của Sở Nội vụ; 7 trường hợp chưa có trình độ đại học được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phân công bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách, chỉ đạo, trong đó có lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Công trình sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế xã Tà Hine do bà Phạm Thị Thanh Thúy ký phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết toán công trình, nhưng lại cho chồng bà là giám đốc Công ty TNHH Triệu Khánh ký hợp đồng thi công công trình là không thực hiện đúng quy định về Luật phòng chống tham nhũng, gây dư luận không tốt.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (là Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng) chưa khách quan trong việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 nên để phát sinh dư luận không tốt trong cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương.

Trong công tác kỷ luật, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng ký ban hành Thông báo số 107 về việc thông báo xem xét kỷ luật ông Lê Công Tuấn là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, chưa đúng thẩm quyền. Vì theo quy định tại Điều 6 Nghị định 34/2011 của Chính phủ, UBND tỉnh mới có thẩm quyền xử lý kỷ luật ông Lê Công Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ngoài ra, việc tuyển dụng cán bộ CNVC và người lao động: UBND huyện đồng ý cho các phòng chuyên môn ký hợp đồng 9 trường hợp làm công việc chuyên môn là chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; không thông báo công khai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 trên 3 số báo liên tiếp của cấp tỉnh.

Ngoài ra, việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm tại 6 công trình, dự án với tổng số tiền là 7,6 tỷ đồng. Trong đó, đối với công trình duy tu và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tuyến đường cao tốc Liên Khương – Prenn, để xảy ra các sai phạm với số tiền 1,5 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi gần 3,6 tỷ đồng tiền sai phạm tại huyện Đức Trọng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang