Cà Mau:

Thu hồi và hủy bỏ quyết định quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ Sáu, 13/10/2017 15:40  | Thiện Thảo

|

(CAO) Chiều 13-10, ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký quyết định số 1704/QĐ-UBND thu hồi và hủy Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29-9-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại Điều 1 Quyết định ghi rõ: Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29-9-2017 có những điểm chưa phù hợp với Luật Báo chí và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trước đó, ngày 29-9-2017, ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký Quyết định số 1627/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quy chế dày 7 trang, gồm 3 chương và 12 điều.

Tại khoản 3, điều 9 của quy chế này có nội dung: “Nhà báo, phóng viên không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để thông tin trên báo chí hoặc chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”.

Quyết định thu hồi và hủy quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29-9-2017

Trong khi đó, điều 40 của Luật Báo chí năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2017) quy định: “Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”. Dư luận cho rằng, nội dung của khoản 3, điều 9, quy chế phát ngôn báo chí của UBND tỉnh Cà Mau đã đi ngược với Luật Báo chí năm 2016 chỉ quy định không được chuyển ý kiến phát biểu thành bài phỏng vấn chứ không quy định chuyển thành tin, bài bình thường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói: “Sau khi báo chí thông tin, tôi đã chỉ đạo kiểm tra. Qua đó, tôi chủ trương thu hồi và hủy quyết định trên có nhiều điểm chưa phù hợp với Luật Báo chí. Tỉnh Cà Mau luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà báo hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Việc ban hành quy chế trên là do sơ suất trong tham mưu đã tạo dư luận không tốt, tỉnh sẽ chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh trong thời gian tới”. Hiện Cà Mau có 4 quan quan báo chí địa phương, 2 Văn phòng thường trú, 7 phóng viên thường trú.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang