Cục Thuế TPHCM tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 2015

Thứ Năm, 28/01/2016 17:57  | Linh Vũ

|

(CAO) Sáng 28-1-2016, Cục Thuế TPHCM Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 2015; nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 2016.

Trong năm 2015, kết quả thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn TPHCM đạt 104,91% so với dự toán pháp lệnh năm, tăng 12,77% so với năm 2014, tổng thu nội địa tính cân đối đạt 103,85%, tăng 13,12%. Trong đó, số thu nội địa tính cân đối trừ dầu đạt 110,99%, tăng 23,81%; số thu từ dầu thô đạt 71,81%, giảm 29,30%...

Quang cảnh buổi tổng kết

Tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh) đạt 102,20% dự toán pháp lệnh, tăng 13,40% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 66,50% trên số thu nội địa tính cân đối trừ đầu thô.

Đối với 5/5 phòng thuộc Cục Thuế TPHCM, số thu nội đia trừ dầu thô đạt 103,81%, tăng 22,93%; các đơn vị đều đạt dự toán pháp lệnh năm. Số thu của 24 Chi cục Thuế quận huyện đạt 135,42%, tăng 26,17%, 15/24 Chi cục Thuế có số thu trên 1.000 tỷ đồng.

Trong năm, Cục Thuế TPHCM hướng dẫn cho 92.734 lượt người nộp thuế tại cơ quan thuế, qua điện thoại là 82.324 lượt, giải đáp 873 vướng mắc qua hệ thống City web của TP, trả lời 6.222 văn bản cho người nộp thuế...

Tổng số hồ sơ xét hoàn thuế là 2.268 hồ sơ, giảm 19,17% so với cùng kỳ, tổng số tiền được Cục Thuế xem xét, hoàn thuế cho người nộp thuế là 10.023 tỷ đồng, giảm 22,92%.

Bà Trần Thị Lệ Nga - Phó trưởng Cục Thuế TPHCM báo cáo kết quả thực hiện

Cục kiểm tra tại cơ quan thuế là 127.715 hồ sơ; thanh tra, kiểm tra 18.001 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 3.892 tỷ đồng, nộp vào NSNN 1.857 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 224 tỷ đồng, giảm lỗ 8.698 tỷ đồng.

Kết quả thu nợ đến 31-12-2015 được 23.428 tỷ đồng, trong đó thu nợ thuế 2014 chuyển sang là 12.996 tỷ đồng, thu nợ phát sinh năm 2015 là 10.432 tỷ đồng. Cũng trong năm 2015, tổng số cá nhân kinh doanh được lập số thuế trong TP là 183.456 cá nhân, tổng số thuế phải nộp là 2.104 tỳ đồng...

Bước qua năm 2016, Cục Thuế TPHCM quyết tâm thực hiện tốt các biện pháp về thu NSNN trên các phương diện tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền, quản lý kê khai toán thuế. thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ... Bên cạnh đó, các biện pháp về cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế cũng được Cục Thuế chú trọng thực hiện.

Cũng trong buổi tổng kết, Cục Thuế TPHCM đã giới thiệu một số điểm mới Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 28-10-2015 hướng dẫn về Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1-1-2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05-01-2012.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang