Chuyển đổi số ở Cà Mau: Từ nhu cầu cấp bách (bài 1)

Thứ Hai, 03/10/2022 19:56  | Đăng Khoa

|

(CAO) Năm 2021, Cà Mau xếp hạng chuyển đổi số còn khiêm tốn so với các tỉnh trong vùng, nhưng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) về hiện đại hóa hành chính tỉnh Cà Mau hiện đứng thứ 2 cả nước, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Đây có thể xem là kết quả nổi bật của tỉnh trong việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số. Từ đó, tỉnh xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Cà Mau trở thành một trong những tỉnh, thành phố chuyển đổi số thành công. Để có kết quả trên, tỉnh đã có những kế hoạch 'bất ngờ'.

Kết quả khả quan

Trong năm 2021, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh đạt 87,92%, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 3 khu vực ĐBSCL (sau tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp). Tỉnh đã xác định, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư đã và đang được Cà Mau xác định là nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tháng 8/2022, Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu trở thành một trong những tỉnh, thành phố chuyển đổi số thành công của cả nước.

Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính hoạt động giúp người dân giảm bớt phiền hà thủ tục hành chính

Theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Cà Mau được giao thực hiện 20 nhiệm vụ, trong đó 10 nhiệm vụ có thời hạn và 10 nhiệm vụ không có thời hạn, thực hiện theo định kỳ hàng năm. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 5 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ đang triển khai. Đối với các nhiệm vụ không có thời hạn, đã triển khai 7 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ chưa đến kỳ triển khai, 1 nhiệm vụ chưa triển khai.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phải nhìn nhận những khó khăn, xây dựng những giải pháp thiết thực, xác định người dân là trung tâm. Xây dựng các kế hoạch để đảm bảo thực hiện tốt 25 nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp thu những cách làm hay, từng bước đổi mới căn bản, toàn diện, phấn đấu đưa Cà Mau trở thành một trong những tỉnh chuyển đổi số thành công của cả nước.

Hiện tại, các địa phương rà soát thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo số cấp huyện, xã, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhanh chóng đưa các cơ sở dữ liệu vào guồng máy vận hành. Khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh xác thực mã định danh cho người dân; xây dựng nền tảng dự liệu số ngành nông nghiệp, làm cơ sở để phục vụ người dân thông tin về sản xuất, thị trường tiêu thụ, các mô hình; đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng...

Được phủ sóng rộng

Tính đến tháng 08/2022, toàn tỉnh Cà Mau đã thu nhận trên 900.000 hồ sơ cấp CCCD người đủ tuổi (đạt 76,62%); đã nhận từ Bộ Công an trên 852.000 thẻ CCCD; chuyển trả 851.000 thẻ (đạt 99,89%) đến người dân sử dụng; thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử 104.987 tài khoản, cấp trên 1.000 tài khoản tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Zalo dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau đã có 140.000 người tham gia kết nối và tương tác; số lượng thuê bao điện thoại toàn tỉnh là 1,3 triệu thuê bao, băng thông rộng di động sử dụng dữ liệu trên mạng 3G, 4G (Internet) có trên 800.000 thuê bao Internet băng rộng cố định trên 151.000 thuê bao…đây là một nguồn lực quan trọng để triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày Trung tâm hoạt động đánh dấu sự phát triển Chuyển động số tại địa phương
Đến nay, so cùng kỳ năm 2021, toàn tỉnh có 167.300 số thuê bao băng rộng cố định (cáp quang), tăng 12,4%; có 797.573 thuê bao băng rộng di động (3G/4G), tăng 11,3%. Hệ thống iOffice đã triển khai trên 655 cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh, có gần 11.000 tài khoản người dùng. Tổng số chữ ký số chuyên dùng đang sử dụng tại các cơ quan, đơn vị nhà nước là 1.733, tăng 592 chữ ký so với năm 2021.
Về ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, đã công khai 1.974 thủ tục hành chính cấp tỉnh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ là 37%. Trong 8 tháng năm 2022, có 2.191 lượt cài đặt ứng dụng CaMau-G, luỹ kế đến nay có 4.950 lượt cài đặt; số lượng có sử dụng ứng dụng (trong năm 2022) là 2.975; đã tiếp nhận 142 phản ánh của tổ chức, cá nhân trên ứng dụng phản ánh hiện trường.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang