Đồng ý kéo dài thời gian thí điểm Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM

Thứ Bảy, 01/04/2023 23:00

|

(CAO) Qua 6 năm, UBND TP đánh giá Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn về thành lập mô hình cơ quan đầu mối quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 333/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

Cụ thể, kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM (được thí điểm thành lập tại Quyết định số 2349/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…), kể từ ngày 1/4/2023 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình hoạt động chính thức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

UBND TPHCM có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP; phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.

Lãnh đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM trong một lần kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ

Trước đó, TPHCM đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm.

Theo UBND TP, Ban Quản lý an toàn thực phẩm là mô hình mới, được Thủ tướng cho phép TP thí điểm từ tháng 12/2016, kéo dài 3 năm. Đến ngày 1/4/2020, Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thí điểm thêm 3 năm.

Qua 6 năm, UBND TP đánh giá Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn về thành lập mô hình cơ quan đầu mối quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Việc thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm TP đã cho nhiều kết quả tích cực trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Do vậy, có một cơ chế đặc thù cho TP về quản lý an toàn thực phẩm là cần thiết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang