Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Khắc phục khó khăn, nỗ lực vì người lao động

Thứ Năm, 09/01/2020 10:16

|

(CAO) Sau một năm chuyển đổi sang công ty cổ phần, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã dần hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của mình.

Bên cạnh những mặt tích cực, trong năm 2019, Tập đoàn cũng đối mặt nhiều thách thức chủ quan lẫn khách quan, phần nào ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và thu nhập, đời sống việc làm của CBCNVC-LĐ.

Cụ thể, năm vừa qua, tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 29.823 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 5.131 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu (50.959 tỷ đồng) ước đạt 10,07%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu ước đạt: 17,21%; đồng thời nộp ngân sách ước đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.

Nhìn chung, dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng với chủ trương chăm lo tốt đời sống người lao động, Tập đoàn vẫn đảm bảo mức thu nhập bình quân của hơn 84.000 CBCNVC-LĐ năm 2019 đạt 7.200.000 đồng/người/tháng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, tập đoàn duy trì tốt các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho bà con đồng bào các dân tộc ở vùng sâu vùng xa, tham gia hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2019, Tập đoàn có 10 công ty nằm trong top 50 và 2 công ty được công nhận là Doanh nghiệp bền vững...

Trao quà cho công nhân viên, người lao động

Hiểu rõ về những vướng mắc đã trải qua, ngay từ đầu năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã chủ động đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Chỉ tiêu đặt ra trong năm mới là: sản lượng khai thác từ 360.000 tấn trở lên; thu mua 77.000 tấn; sản lượng tiêu thụ 433.000 tấn; tổng doanh thu 29.933 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 5.785 tỷ đồng; nộp ngân sách 3.505 tỷ đồng; thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang