Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh

Thứ Năm, 28/03/2024 11:13

|

(CAO) Đến cuối năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đặt mục tiêu đạt 40-45% diện tích cao su và rừng trồng đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững (VFCS/PEFC- FM) và 75-80% nhà máy chế biến mủ cao su đạt chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC-CoC).

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa ban hành kế hoạch hoạt động “Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững” năm 2024. Theo đó, Tập đoàn đặt mục tiêu giảm mức phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng ít nhất 2% so với định mức sử dụng năng lượng năm 2023.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đặt mục tiêu đến cuối năm 2024 có 40-45% diện tích cao su đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững

VRG sẽ tích cực làm việc với Hội đồng Quản lý Rừng (FSC), đơn vị tư vấn nhằm đẩy mạnh “Xanh hóa chuỗi cung ứng”. Mục tiêu đến cuối năm 2024, Tập đoàn có 40-45% diện tích cao su và rừng trồng sản xuất tại Việt Nam đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững (VFCS/PEFC- FM) và 75-80% nhà máy chế biến mủ cao su tại Việt Nam đạt chúng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC-CoC).

Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ các công ty thành viên chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ đăng ký theo chương trình Chứng nhận về doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam. Mục tiêu cuối năm 2024, phấn đấu duy trì số lượng 16-18 đơn vị đạt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2024. Trong đó có 1 đơn vị đạt Top 10 nhằm nâng cao uy tín của công ty thành viên và của Tập đoàn.

Năm 2024, Tập đoàn VRG cũng sẽ nghiên cứu triển khai thực hiện chứng nhận đánh giá trách nhiệm xã hội cúa doanh nghiệp theo EcoVadis cho Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của khách hàng sản xuất lốp xe. Đồng thời, nghiên cứu tìm hiểu thông tin và tham mưu đề xuất hướng thực hiện về trữ lượng các-bon cho rừng cây cao su Tập đoàn nhằm đánh giá trữ lượng các-bon của rừng cây cao su để hướng tới thương mại hóa tín chỉ các-bon trong tương lai.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang đẩy mạnh tăng trưởng xanh để phát triển bền vững

Quy trình sản xuất cũng được “xanh hóa” với mục tiêu tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm xả thải và chuyến đối sử dụng năng lượng xanh/năng lượng tái tạo. Tiếp tục hưởng ứng các chương trình, hoạt động, sự kiện bảo vệ môi trường như thu gom rác, khơi thông cống, trồng cây, tập huấn, tuyên truyền, khuyên khích các sáng kiến, giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Bình luận (0)

Lên đầu trang