Thay đổi quê quán trong giấy khai sinh được không?

Thứ Hai, 29/08/2022 13:02

|

Hỏi: Con tôi sinh tháng 01-2009, khi đi làm giấy khai sinh (KS) khai quê quán theo mẹ. Nay tôi muốn đổi quê quán cho con theo bố có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Bùi Thắm, tỉnh Thanh Hóa).

Trả lời:

Theo khoản 8 điều 4 Luật Hộ tịch (HT) năm 2014, khoản 1 điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HT: Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán ghi trong tờ khai khi đăng ký KS.

Thay đổi quê quán là việc cải chính hộ tịch (CCHT), chỉnh sửa thông tin cá nhân trong sổ HT hoặc trong bản chính giấy tờ HT. Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP và khoản 1, 2 điều 17 của Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28-5-2020 quy định:

"1. Việc CCHT chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch (ĐKHT); không cải chính nội dung trên giấy tờ HT đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

2. Sai sót trong ĐKHT là sai sót của người đi ĐKHT hoặc sai sót của cơ quan ĐKHT".

Như vậy, việc thay đổi quê quán cho trẻ sau khi đã đăng ký KS chỉ được thực hiện khi có cơ sở xác định việc sai sót là do lỗi từ phía cơ quan chức năng (cán bộ HT) hoặc lỗi của người đi KS cho trẻ. Việc thay đổi quê quán cho trẻ do cha, mẹ trẻ "muốn" hiện nay chưa được pháp luật cho phép.

Trường hợp xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác HT hay của người đi đăng ký KS thì việc thay đổi quê quán được tiến hành theo trình tự, thủ tục sau:

- Người yêu cầu đăng ký thay đổi, CCHT nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan ĐKHT;

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, CCHT là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - HT ghi vào sổ HT, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, CCHT ký vào sổ HT và báo cáo chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu;

- Công chức tư pháp - HT ghi nội dung thay đổi, cải chính HT vào giấy KS.

Nếu cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang