Agribank tạo động lực thi đua để phát triển bền vững

Thứ Hai, 07/09/2020 15:13

|

(CAO) Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thi đua yêu nước, trong các năm qua, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ nhân viên trong hệ thống Agribank tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đã được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú và đạt được kết quả tốt, thực sự trở thành động lực để mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Agribank đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội, với sản xuất và đời sống của cán bộ, viên chức Agribank. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội chính là Agribank góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Công tác thi đua, khen thưởng trong ngành ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng luôn được triển khai toàn diện, đồng bộ, đổi mới và phát triển sâu rộng, tạo động lực to lớn cổ vũ cán bộ, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quan trọng này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Hằng năm, Agribank ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành ngân hàng, của Agribank gắn với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Agribank theo từng năm, từng giai đoạn. Các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác của ngành ngân hàng hàng năm đều gắn với công tác thi đua, khen thưởng.

Ban lãnh đạo Agribank coi đó là giải pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khuyến khích, phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm, vai trò chủ thể của cán bộ, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Agribank.

Với những thành tích đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Huân chương lao động hạng nhất cho Agribank trong dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập

Bên cạnh việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong hệ thống, Agribank thường xuyên tuyên truyền thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của ngân hàng Nhà nước. Agribank luôn nỗ lực không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, phối hợp nhịp nhàng đồng bộ hoạt động giữa các đơn vị, giữa các tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên tạo sự đồng thuận, thống nhất, tăng cường sức mạnh tổng hợp để hướng tới mục tiêu xây dựng tập thể hệ thống vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

Hưởng ứng các phong trào thi đua hằng năm do ngành ngân hàng và các Bộ, Ngành phát động, Agribank đã tổ chức triển khai, bám sát chủ trương định hướng của Đảng, Nhà nước, Ngành và hệ thống, biến phong trào thi đua trở thành động lực có tác dụng thúc đẩy hoạt động của toàn hệ thống, qua đó khuyến thích sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi tập thể, cá nhân.

Điển hình là các phong trào: Phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ hàng năm; Phong trào xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hướng tới hội nhập; Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Thi đua “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam”; Thi đua “Lập thành tích kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Agribank”; “Giao dịch viên giỏi”…

Ngoài các phong trào thi đua do ngành, trung ương phát động, tại các chi nhánh Agribank thường xuyên phát động các phong trào thi đua thiết thực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh, điển hình là phong trào: “Thu hồi nợ đọng, giảm thấp nợ xấu”; “Đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại”; “Đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn”; “Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao”…

Hàng năm Agribank khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

Agribank là ngân hàng tiên phong trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Agribank tích cực triển khai hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đẩy mạnh tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện cho vay thí điểm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chi nhánh trong hệ thống Agribank đã triển khai thực hiện có hiệu quả, khách hàng của Agribank đều có tại hầu hết các xã tại khu vực nông thôn (9000 xã). Dư nợ cho vay đến 31/5/2020 là: 528.687 tỷ đồng. Số khách hàng còn dư nợ đến 31/5/2020 là 2.528.570 khách hàng; Dư nợ bình quân đạt 209 triệu đồng một khách hàng.

Hiệu quả của việc đầu tư tín dụng cùng với các hoạt động khác của Agribank đã đóng góp một phần vào việc tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sạch, đẹp hơn; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn tiếp tục được nâng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến góp phần không nhỏ vào thành công của Agribank trong những năm qua.

Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ” được phát động nhằm phát huy vai trò của các tập thể và cá nhân trong hệ thống Agribank cống hiến sức lực, trí tuệ nghiên cứu và ứng dụng khoa học, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành.

Thông qua các phong trào đã có hàng trăm sáng kiến, giải pháp có giá trị được đưa vào sử dụng, đóng góp vào việc thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank. Trong những năm qua, Agribank đã luôn chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, quản lý dịch vụ công nghệ thông tin cũng như tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp theo Đề án chiến lược phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020.

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh và quản trị, điều hành, hạn chế rủi ro, nâng cao năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Agribank chú trọng nâng cấp, hoàn thiện, bổ sung nhiều chức năng cho các hệ thống ứng dụng, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và quản lý, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào dịch vụ ngân hàng hiện đại, Agribank coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong thời đại số hóa

Agribank luôn quan tâm và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hằng năm đều dành một số tiền để làm công tác từ thiện và ủng hộ các hoạt động xã hội; riêng năm 2019 đã dành gần 300 tỷ đồng và huy động 04 ngày lương của trên 40.000 người lao động trong hệ thống hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội thông qua các hình thức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; Xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; Ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, xây dựng trường học, bệnh xá, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt...

Phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, hằng năm Agribank dành khoảng 400 tỷ đồng cho nhiều hoạt động ASXH và từ thiện tại các địa phương trên cả nước, qua đó chung tay cùng cộng đồng đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững

Việc đổi mới các phong trào thi đua đã tạo nên sự đột phá và hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Agribank, trở thành công cụ hỗ trợ tích cực trong quản lý, điều hành, tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân tích cực, chủ động, sáng tạo trong lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang