55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (kỳ III)

Thứ Sáu, 03/06/2022 21:32

|

(CAO) Hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2022). Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành và những thành tích, chiến công, đóng góp quan trọng của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, nổi bật là:

+ Đã tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 92-CT/TW ngày 26/6/1980 của Ban Bí thư về cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Nghiên cứu lý luận, đúc kết thực tiễn, phục vụ Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới"; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Công an xã. Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, ngày 17/4/2006 về Bảo vệ dân phố; Nghị định số 06/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và Nghị định số 42/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 quy định ngày 19 tháng 8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành 08 Chỉ thị, 05 thông tư của Bộ Công an, hàng trăm văn bản của Ủy ban nhân dân các cấp quy định và hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân và công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương trong từng thời kỳ cách mạng.

Đồng chí Trần Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các đơn vị có nhiều thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ (1984 – 1985).

+ Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung xây dựng phong trào ở các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu kinh tế tập trung và các khu đô thị lớn. Tham mưu lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Chỉ thị 11-CT/BNV, ngày 07/6/1994 về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong tình hình mới”; trên cơ sở tổng kết 20 năm Chỉ thị nêu trên để ban hành Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 ngày 19/9/2014 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”. Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Bắc Bộ để trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, công tác tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ". Chỉ đạo, tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán người; ban hành kế hoạch mở cuộc vận động "Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư" và nhiều kế hoạch vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý ở các tuyến biên giới Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia... mở nhiều đợt vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; xây dựng gia đình, khu dân cư xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự, không có ma túy, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy, nổ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

+ Tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức hàng chục Hội nghị sơ kết, tổng kết từ cấp khu vực tới toàn quốc, từ đó tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, là cơ sở để đề ra các văn bản chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; tổng kết từ cơ sở đến toàn quốc công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ thời kỳ đổi mới (1986 - 2000), phát động “Phong trào học tập, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”; tổng kết công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2006 - 2018. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp, mang lại hiệu quả cao với từng vùng, lĩnh vực, chuyên đề được chỉ đạo nhân rộng. Một số mô hình được nhân rộng toàn quốc như: “Xây dựng cụm liên kết bảo vệ an ninh, trật tự”, “Xây dựng phường, xã, cơ quan, đơn vị, nhà trường an toàn không có tội phạm, không có ma tuý”, “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”... Các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của Nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Ban chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen tặng các cá nhân tiêu biểu trong Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo thiên chúa trong tình hình mới (1994 - 2014)

+ Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo tăng cường, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và lực lượng nòng cốt và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy, hệ thống tổ chức, bố trí cán bộ của lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào được quan tâm củng cố, kiện toàn từ Bộ đến Công an cấp huyện. Lực lượng nòng cốt và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp) từng bước củng cố, kiện toàn về cơ sở pháp lý, bộ máy tổ chức; hoạt động ngày một hiệu quả hơn, phát huy được vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

+ Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ Công an tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, ký kết, sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ thực tiễn thực hiện các nghị quyết liên tịch, đã tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ kiện toàn Ban Chỉ đạo theo hướng tập trung thống nhất vào một mối; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm trao cờ của Bộ Công an tặng các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua vì ANTQ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 tại tỉnh Hưng Yên

+ Hàng năm, tham mưu phục vụ lãnh đạo Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền tặng hàng nghìn Bằng khen, Giấy khen, hàng chục nghìn Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở phát triển.

+ Lực lượng Công an các cấp đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trong và ngoài ngành Công an tổ chức tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Xây dựng hàng chục chuyên đề, chuyên mục, hàng trăm phóng sự, tin, bài, ảnh đăng tải trên các báo, tạp chí, phát trên đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương; kẻ vẽ hàng chục vạn băng giôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng. Công an các địa phương đã biên tập, phát hành báo, tạp chí, bản tin an ninh, trật tự, bản tin phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát hành đến cơ sở.

Số đầu tiên của Tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn công tác Công an xã và Bản tin “Tuyên truyền và hướng dẫn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” hiện nay

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã quyết định tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1985), Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (năm 2012); hàng vạn lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ từ Trung ương đến cơ sở được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và của các cấp có thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang