Bí thư Thành ủy TPHCM: Gần dân, sát dân mới thấu cảm được lòng dân

Chủ Nhật, 15/11/2020 16:33

|

(CAO) Sáng 15/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước đầy sáng tạo, nhân văn

Phát biểu ôn lại kỷ niệm tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu khẳng định, trải qua 45 năm hòa bình, thống nhất, nhất là hơn 30 năm đổi mới, MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đã hình thành nên những phong trào thi đua yêu nước đầy sáng tạo, trách nhiệm, nhân văn, nghĩa tình rộng khắp trong Nhân dân như phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vận động xây dựng nhà tình nghĩa”… tạo sức lan tỏa và trở thành những phong trào chung của Nhân dân cả nước. Đây cũng có thể xem là một đóng góp quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội lần thứ 9 MTTQ Việt Nam đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ TPHCM lần thứ 11 (2020 - 2025); MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước; theo dõi, giám sát và đôn đốc giám sát việc xử lý, giải quyết.

Đồng thời, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế quốc gia, cải thiện nâng cao chất lượng toàn diện đời sống Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra, cần tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Về nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam Thành phố cần tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kiện toàn Ủy ban Mặt trận các cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Muốn người dân tin tưởng, trước hết cán bộ phải gương mẫu

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, những thành tựu của TP thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có sự đóng góp của MTTQ Việt Nam các cấp của TP.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và biểu dương MTTQ Việt Nam TP cùng các tổ chức thành viên đã và đang có đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, bên cạnh những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam TP cần nhìn nhận những hạn chế, trong nhiều chỉ số hoạt động như hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị, hạ tầng dịch vụ đô thị, chất lượng, dịch vụ y tế; những vấn đề còn tồn đọng qua nhiều năm chưa xử lý căn cơ như ngập nước, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội, chất lượng nguồn nhân lực... Điều này cũng đặt ra các thách thức to lớn và quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trước mắt và lâu dài.

Với 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Nên thống nhất và đưa ra những gợi ý để MTTQ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Cụ thể, các hoạt động của MTTQ đều bắt đầu từ cơ sở và cộng đồng dân cư. Vì vậy cần phải gần dân, sát dân mới thấu cảm được lòng dân, khi người dân gặp khó khăn bức xúc phải hỗ trợ chia sẻ, có như vậy người dân mới an tâm tin tưởng, gắn bó và đoàn kết, khi người dân có lòng tin thì mọi việc đều thuận lợi và thành công.

Cạnh đó, việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là chức năng của MTTQ được Hiến pháp quy định, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của một Đảng cầm quyền. Nhận thức sâu sắc điều này, Thành ủy sẽ có cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để MTTT các cấp làm đúng và tốt chức năng của mình.

"Muốn người dân tin tưởng đồng lòng, trước hết cán bộ lãnh đạo các cấp phải gương mẫu; mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Để MTTQ TP thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong toàn hệ thống chính trị phải có chương trình hành động trước khi được giao nhiệm vụ với cam kết làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao." - Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ngoài ra, MTTQ phải tiếp tục nghiên cứu và có giải pháp để huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và phát triển TP. Phải làm sao để kết nối người giỏi, người tài người có kinh nghiệm, mong muốn xây dựng đóng góp cho TP với tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe, làm cầu nối cho mọi ý tưởng, đeo bám từng ý kiến, từng đề xuất từ trong nhân dân, từ các nhân sĩ trí thức, kiều bào nước ngoài... hướng tới xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tới đây, Thành ủy, UBND cũng sẽ tiếp tục chăm lo để MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể thật sự mạnh, để các cán bộ mặt trận yên tâm thực hiện công tác.

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM lần thứ 2 năm 2020 cho 6 tập thể và 4 cá nhân đã có các công trình, giải pháp sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc của TPHCM.

Bên cạnh đó, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; vinh danh gia đình có 3 thế hệ, 2 thế hệ làm công tác Mặt trận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang