Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Thứ Bảy, 30/01/2021 18:24

|

(CAO) Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII được Đại hội biểu quyết thông qua với số lượng 200 uỷ viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Trong ngày làm việc hôm nay (30/1) của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự.

Theo đó, Đại hội nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử; các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu Ban kiểm phiếu; đại biểu tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Đại diện Đoàn Chủ tịch nghe báo cáo của các trưởng đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quán triệt triển khai công tác bầu cử. Chiều cùng ngày, các đại biểu nghe hướng dẫn, ghi phiếu bầu cử tại đoàn trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Hội trường.

Trước đó, ngày 28/1, Đại hội đã chốt số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Thông tin trước thềm Đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, các Ủy viên Trung ương khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên. Trong số này, số Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 - 60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

Ứng viên để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư từ 10 - 15%. Đại hội có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng không quá 30%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong bài viết về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, từng nhấn mạnh đến các yêu cầu trong công tác chuẩn bị nhân sự khoá XIII, trong đó xác định Ban Chấp hành Trung ương khoá này phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trung ương khoá XIII, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (TBT - CTN), phải có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá XIII

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, TBT-CTN lưu ý, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu. Bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển liên tục.

Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới.

“Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ các mặt, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với công việc” - TBT-CTN nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phải tính toán, quy định rõ cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Trung ương, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng.

“Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển; nhưng không nhất thiết lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người tham gia Ban Chấp hành Trung ương nếu không đủ tiêu chuẩn; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”, TBT-CTN nói.

Rút kinh nghiệm từ các khoá trước, TBT-CTN cho rằng, việc xác định số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần căn cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình, căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần tuý chạy theo số lượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang