Bộ Tài chính: Đang đề xuất lộ trình thực hiện cải cách tiền lương

Thứ Hai, 18/09/2023 10:57

|

(CAO) Cùng với đó, cơ quan này cũng đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 74 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ đã thông tin về việc thực hiện nguồn cải cách tiền lương thời gian qua.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đến cuối 2021, nguồn cải cách tiền lương từ ngân sách Trung ương chưa sử dụng khoảng 54.517 tỷ đồng, trong số này, các bộ, ngành chưa dùng gần 82 tỷ đồng.

Ở các địa phương, ngân sách dành cho cải cách tiền lương dư 208.457 tỷ đồng. Tính chung, cả ngân sách trung ương và địa phương dư gần 263.000 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Số tiền dư tới cuối 2022, hiện Bộ Tài chính đang đốc thúc các đơn vị báo cáo, sẽ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương, theo ông Hồ Đức Phớc, được quy định tại Nghị quyết 27 của Trung ương, Nghị quyết 23 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm 2021-2025. Bộ Tài chính sẽ rà soát, thống kê và báo cáo Quốc hội đầy đủ nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, ngành, địa phương đến ngày 31/12/2022.

“Bộ sẽ đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí” – Bộ trưởng Phớc nhấn mạnh.

Cho biết năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện mục tiêu của các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, vay, trả nợ công và đầu tư công trung hạn, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc báo cáo, mục tiêu cho công tác xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm (2024-2026) là xây dựng và tổ chức điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác xây dựng dự toán ngân sách này cũng phải đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ và lộ trình tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Trung ương.

“Bộ Tài chính đang xây dựng khung ngân sách Nhà nước 2024, kế hoạch ngân sách 3 năm 2024- 2026, trong đó đề xuất lộ trình thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27. Trên cơ sở đó sẽ dự kiến việc sử dụng nguồn này để thực hiện cải cách tiền lương” – ông Phớc chia sẻ.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay sẽ báo cáo khi trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương.

Nghị quyết kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2023), Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương, báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại kỳ họp thứ 6, dự kiến diễn ra tháng 10.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 9/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện và báo cáo Chính phủ phương án trình Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội về lộ trình cải cách tiền lương.

Bộ Nội vụ sớm tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27 Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Hiện lương tháng cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức là 1,8 triệu đồng (mức lương này tăng từ 1/7/2023). Lương tháng tối thiểu dành cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp ở vùng I là 4,68 triệu đồng; vùng II 4,16 triệu, vùng III 3,64 triệu và vùng IV là 3,25 triệu. Mức này đã tăng 6% so với trước 1/7/2022.

Thẩm tra lĩnh vực nội vụ, các Uỷ ban của Quốc hội chỉ ra, cải cách tiền lương đã được triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đã có nhiều chính sách quan tâm đến giáo viên mầm non.

Dù vậy, theo cơ quan thẩm tra, việc cải cách tiền lương vẫn chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27. Mức lương của giáo viên mầm non, tiểu học vẫn thấp so với mặt bằng thu nhập chung. Các cơ quan này đề nghị Chính phủ xem xét sớm ban hành chính sách theo đề xuất của Bộ Giáo dục - Đào tạo là tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non thêm 10%, giáo viên tiểu học tăng thêm 5%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang