Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (18 – 22/4)

Chủ Nhật, 24/04/2022 17:04

|

(CAO) Chỉ đạo triển khai tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục rà soát, bổ sung, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn SEA Games 31; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên... là những mặt công tác lớn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tuần qua (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022).

Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đảng ủy Công an Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Công an.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động sâu sắc so với 10 năm trước đây, đặt ra những yêu cầu, tư duy, nhiệm vụ mới trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Do đó yêu cầu, toàn lực lượng Công an, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức tổng kết toàn diện, bài bản, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, chiếu lệ. Tập trung hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Bộ và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức tổng kết, trong đó xác định cụ thể lộ trình, thời gian phạm vi tổng kết và có Đề cương tổng kết cụ thể hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện…

Rà soát, chuẩn bị chu đáo các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31 và Công an các địa phương tiếp tục bám sát Kế hoạch của Tiểu ban, Phương án bảo đảm an ninh, trật tự đúng tiến độ, hiệu quả, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, sai sót dù là nhỏ nhất.

Toàn cảnh phiên họp thứ ba của Tiểu ban An ninh, trật tự SEA GAMES 31.

Yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31 phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 và phương án, lịch trình, chương trình của Ban Tổ chức Đại hội. Tập trung nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình liên quan an ninh, trật tự Đại hội; chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa. Thực hiện Phương án đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông SEA Games 31; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác tổ chức Đại hội. Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và trật tự, an toàn giao thông..., góp phần tổ chức thành công Ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, thời gian tới, địa bàn các tỉnh trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Bắc miền Trung tiếp tục là địa bàn trọng điểm về ma túy; do đó cần triển khai thực hiện phương án nghiệp vụ có hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban Ban Chỉ đạo Phương án nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng thời yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục triển khai các kế hoạch hướng dẫn Công an các địa phương trong thực hiện phương án nghiệp vụ; phối hợp, hỗ trợ Công an các địa phương trong tổ chức đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, xuyên quốc gia.

Công an các địa phương trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Việt Nam với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Lào để đấu tranh có hiệu quả với các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy…

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, trường Công an nhân dân

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, các đảng ủy học viện, trường Công an nhân dân tập trung lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong sinh viên tập trung cả về số lượng và chất lượng, đi đôi với nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu chung xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng, đội ngũ đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, tạo động cơ, mục đích trong sáng cho sinh viên các trường Công an nhân dân khi phấn đấu vào Đảng. Xác định chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng thúc đẩy các hoạt động phong trào, đặc biệt là hoạt động của đoàn thanh niên để tạo môi trường cho sinh viên học tập, rèn luyện và phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Lãnh đạo Bộ Công an cũng lưu ý, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức đảng, kịp thời chấn chỉnh, xử lý mọi khuyết điểm, vi phạm nảy sinh trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên…

Bám sát lộ trình, quyết tâm hoàn thành Đề án 06/CP đúng tiến độ

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát lộ trình thực hiện đề án để đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra. Trong tháng 5/2022, quyết tâm thực hiện một số dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, cụ thể là: Việc cấp hộ chiếu cho công dân; việc đăng ký xe gắn máy tại Công an cấp xã đủ điều kiện... qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa để người dân ủng hộ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Tập trung xây dựng lực lượng Công an xã; chú trọng công tác phòng, cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông tại cơ sở

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Công an một số địa phương tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn. Công an cấp cơ sở phải là nòng cốt tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền có những quyết sách đúng, sát thực tế để đảm bảo giữ vững sự ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, điều lệnh cho các đồng chí Công an xã, đặc biệt là bồi dưỡng tiếng dân tộc ở địa bàn phù hợp. Quan tâm, khen thưởng, biểu dương đối với các tập thể, cán bộ Công an xã đạt thành tích xuất sắc...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Công an một số địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ, phải “đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động”, chủ động thực hiện các kế hoạch, biện pháp công tác hướng đến sự an ninh, an toàn của Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng thời dự báo trước tình hình để có các biệp pháp công tác phù hợp, hiệu quả để vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, đổi biển số, đăng ký xe tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Tăng cường phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành

* Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, các đơn vị chức năng của Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các điều kiện để kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai hoàn thành trong tháng 6/2022; hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường tối đa trong xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Các đơn vị chức năng của hai Bộ chủ động phối hợp trong công tác nắm, dự báo tình hình môi trường; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai, bất động sản; tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu...

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường,

* Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam bám sát nội dung Quy chế phối hợp để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Văn phòng Bộ Công an và Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam làm tốt vai trò cơ quan Thường trực, luân phiên chủ trì kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Công an trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng các cá nhân của Đài Truyền hình Việt Nam có thành tích xuất sắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang