Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 19 – 24/12

Chủ Nhật, 25/12/2022 10:24

|

(CAO) Quyết tâm triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các mặt công tác công an năm 2023; đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển đất nước hùng cường; coi trọng công tác xây dựng đảng gắn với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND); chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ; giữ vững an ninh nội địa, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; không để bị động, bất ngờ, không để tội phạm lộng hành, không để đi sau tội phạm… là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 19/12 – 24/12/2022.

Quyết tâm triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các mặt công tác công an năm 2023

Toàn cảnh Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu trên phạm vi từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác của mình, Công an các đơn vị, địa phương chủ động đề ra và quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp thật phù hợp, hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2023, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được nêu trong Nghị quyết của Đảng uỷ CATW, Chỉ thị công tác của Bộ; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; an ninh phải được tăng cường và bảo đảm vững chắc hơn trên các lĩnh vực, địa bàn; thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm về trật tự, xã hội, không để tội phạm lộng hành, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong CAND, tập trung thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và các dịch vụ công của ngành Công an; quyết liệt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển đất nước hùng cường

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, lãnh đạo Bộ yêu cầu toàn lực lượng Công an quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước tại Hội nghị; thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an, phải luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết; bảo vệ Tổ quốc một mặt phải tăng cường, củng cố tiềm lực, sức mạnh đối phó với hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài, đồng thời đặc biệt chăm lo xây dựng và giữ vững bên trong, đối phó với những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ đã nhấn mạnh một số vấn đề mới trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. 

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 của Cục Tổ chức cán bộ

Nhấn mạnh vai trò quan trọng, then chốt của công tác tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức cán bộ tăng cường xuống cơ sở để đánh giá hoạt động của lực lượng Công an xã; công tác khen thưởng cần được điều chỉnh, trong đó hướng về cơ sở… Đồng thời cần thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, đánh giá lại đội ngũ cán bộ đang có, quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ giác ngộ của cán bộ; cần xây dựng chương trình, kế hoạch, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những vấn đề về tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, theo thực trạng đội ngũ cán bộ đang có, theo những nhu cầu của giai đoạn tới... 

Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng gắn với công tác xây dựng lực lượng CAND

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, lãnh đạo Bộ yêu cầu cần tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng gắn với công tác xây dựng lực lượng CAND, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đề cao và coi trọng tính tự soi, tự sửa, vai trò nêu gương, noi gương, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; chủ động nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý kịp thời các vấn đề có tác động ảnh hưởng đến tư tưởng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị

Cần chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung công tác văn hóa văn nghệ, công tác đoàn thể quần chúng, công tác thi đua khen thưởng, công tác thể dục thể thao. Trong đó, tiếp tục đổi mới hơn nữa về công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất hơn, kịp thời hơn, đúng công trạng, đúng đối tượng và hướng về lực lượng trực tiếp, về cơ sở, nhằm tạo động lực phấn đấu, thi đua, lan tỏa, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…

Giữ vững an ninh nội địa, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Nhằm chủ động giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị phải quán triệt và thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng an ninh thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn Công an các địa phương triển khai thực hiện chủ trương, giải pháp giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh nội địa; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo; giữ vững ổn định an ninh trong dân tộc tại các địa bàn chiến lược; triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo an ninh các vấn đề xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng chống khủng bố…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Cục An ninh chính trị nội bộ.

Cần chú trọng tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác nghiệp vụ cơ bản theo hướng thực chất; tập trung hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ đối với hệ lực lượng; tiếp tục phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước; hoàn chỉnh các quy định, quy trình về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, kiến nghị xử lý các đối tượng đưa tin giả, tin sai sự thật…

Không để bị động, bất ngờ, không để tội phạm lộng hành, không để đi sau tội phạm

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lượng Cảnh sát hình sự.

Kiên trì mục tiêu kéo giảm tội phạm trong năm 2023 và những năm tiếp theo, lãnh đạo Bộ đề nghị Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tại Công an tỉnh, Công an huyện và từng cấp thật nhuần nhuyễn để thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới kể cả ứng dụng công nghệ và kết nối; phải kiên trì triển khai điều tra cơ bản theo lĩnh vực xuyên suốt; phân định rõ trong phòng, chống tội phạm có phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường hợp tác quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm… 

Tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu đối với công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), lãnh đạo Bộ yêu cầu cần tăng cường tính chủ động, tích cực, sáng tạo, phát hiện những vấn đề mới trong công tác tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có tính chất quyết định đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chính trị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm đổi mới nhận thức, lề lối làm việc từ lãnh đạo chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ... 

Tiếp tục tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, xe quá khổ, quá tải

Xác định lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông phải tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, xe quá khổ, quá tải, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; phải kiểm soát bằng được nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông ở các đô thị; kiên quyết không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng… Rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; các quy trình, quy chế công tác; các văn bản phối hợp với các ngành, góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của lực lượng CSGT; Tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong các đơn vị CSGT; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, quy trình, chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu và giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông

* Cũng trong tuần qua, trực tiếp dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 tại Công an các đơn vị, địa phương, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị cần tập trung khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị về nhiệm vụ công tác công an năm 2023, Kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Trong đó, trọng tâm là triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tạo tiền đề đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động nắm, phân tích, dự đoán tình hình để kịp thời có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn; phấn đấu giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; nâng cao công tác nghiệp vụ công an… Trước mắt cần tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bảo đảm cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, yên vui.

Bình luận (0)

Lên đầu trang