Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ 12/3 – 25/3/2023

Thứ Bảy, 25/03/2023 16:45

|

(CAO) Thanh niên Công an phải là lực lượng nòng cốt trên mọi lĩnh vực công tác công an; Vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị; Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Tập trung hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 12/03 – 18/3/2023.

Thanh niên Công an phải là lực lượng nòng cốt trên mọi lĩnh vực công tác công an

Phát biểu trong Chương trình gặp mặt, đối thoại với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên CAND; trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" và tuyên dương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022 ngày 24/3/2023, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thanh niên CAND phải phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tiên phong, là lực lượng nòng cốt trên mọi lĩnh vực công tác công an, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn- Bùi Quang Huy trao chứng nhận và biểu trưng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" tặng các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác thanh niên; quan tâm, chăm lo xây dựng phát triển tổ chức Đoàn và bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên; tạo cơ chế, mọi điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên, thanh niên CAND cống hiến, trưởng thành và phát triển. Tổ chức Đoàn các cấp trong CAND nhận thức sâu sắc, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ về tình hình, nhiệm vụ công tác công an; từ đó, phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu.

Các đồng chí đoàn viên, thanh niên cần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, thường xuyên rèn luyện, trau dồi, nâng cao đạo đức cách mạng, xung kích trong phong trào hành động cách mạng. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và là nòng cốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”… 

Vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị

Dự và phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao đối với Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2023, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Học viện An ninh nhân dân trong tổ chức và quản lý lớp học, bảo đảm chu đáo các điều kiện phục vụ lớp học. Các giảng viên, các nhà khoa học được phân công tham gia giảng dạy sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn, kịp thời cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; tăng cường kiến thức thực tiễn, tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, bám sát những vấn đề đang đặt ra tác động đến các mặt công tác công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm

Đối với học viên là các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương, cần tham gia đầy đủ, chấp hành Điều lệnh CAND, nội quy, quy chế của Học viện, làm gương cho học viên các bậc học, hệ học đang học tập, rèn luyện tại Học viện. Vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống… 

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tại Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị diễn ra vào sáng 20/3/2023 tại Hà Nội, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12 đến các tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ CAND. Thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, biện pháp xây dựng lực lượng CAND, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác; quan tâm sâu sắc đến lực lượng Công an xã; thực hiện cơ cấu bí thư chi bộ Công an xã, phường, thị trấn tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy CATW, hoàn thành tiến độ, hiệu quả các đề án được giao...

Chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ cả ở trong nước và quốc tế

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng CAND tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động rà soát, kiện toàn các kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và tổ chức luyện tập thuần thục; thường xuyên chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cả ở trong nước và quốc tế, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và trên mọi địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đánh giá rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm từ các nước cùng tham gia hỗ trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ để chọn lọc nội dung phù hợp, bổ sung vào chương trình huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; góp phần nâng cao hơn nữa trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Công an, Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trong lực lượng CAND

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 56/KH-BCA-C06 ngày 11/02/2022 của Bộ Công an (Kế hoạch 56) về thực hiện Đề án 06/CP trong lực lượng CAND và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai, vấn đề chưa có tiền lê. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, phát triển công dân số, thống nhất sử dụng định danh điện tử VNeID để làm sạch dữ liệu và tạo lập tài khoản mới…

Bình luận (0)

Lên đầu trang