Chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Thứ Tư, 27/07/2016 19:03  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 27-7, thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chủ trì cuộc họp triển khai công tác của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án.

Theo đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh: Đề án trên nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp của lực lượng Công an thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các đối tác, tham gia chủ động, đóng góp tích cực xây dựng, phát triển các cơ chế an ninh khu vực và quốc tế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác xây dựng Đề án; đồng thời, tập trung làm rõ những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia vào Đề cương chi tiết.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh trật tự cần quán triệt, vận dụng sáng tạo các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/20/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đơn vị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần thống nhất về mặt tư duy, để có cách tiếp cận phù hợp; triển khai các mặt công tác theo đúng lịch, lộ trình đã đề ra; đề nghị bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc trên cơ sở tham gia đóng góp tại cuộc họp, hoàn chỉnh Đề cương chi tiết; lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị; đồng thời, tổ chức Hội thảo, tiến hành khảo sát, lấy ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, các bộ, ngành có liên quan, sớm hoàn thiện nội dung Đề án để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét và trình Chính phủ phê duyệt…

Bình luận (0)

Lên đầu trang