Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn: Phải cảm hóa phạm nhân trở thành người lương thiện

Thứ Năm, 21/01/2016 17:51

|

(CAO) Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn người lãnh đạo xuất sắc của Công an nhân dân Việt Nam, trong suốt thời gian hoạt động cách mạng của mình, cố Bộ trưởng luôn quan tâm và chỉ đạo trực tiếp đến công tác giáo dục cảm hóa người phạm tội.

Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là người đặt nền móng xây dựng lý luận về công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Quan điểm của đồng chí Trần Quốc Hoàn về công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân được thể hiện sâu sắc trong các bài phát biểu tổng kết các hội nghị về công tác trại giam, những chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của đồng chí trong suốt quá trình là Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn yêu cầu tất cả lực lượng Cảnh sát trại giam khi thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm túc đường lối chung của Đảng và nhà nước, vận dụng áp dụng linh hoạt sáng tạo chính sách của nhà nước đối với người phạm tội trong đó quán triệt tư tưởng “trừng trị và giáo hóa”, “trấn áp kết hợp với khoan hồng”.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, nói chuyện với nhân dân xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình - đơn vị có phong trào bảo vệ trị an tốt năm 1970

Những quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo của cố Bộ trưởng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động quản lý, giam giữ và cải tạo phạm nhân.

Ngay từ những ngày đầu được giao phụ trách ngành Công an tháng 8 năm 1952, căn cứ vào Sắc lệnh 150/SL và các văn bản quy định về công tác quản lý, xử lý người phạm tội, quản lý phạm nhân, cố Bộ trưởng đã nhìn nhận thực tế về tình trạng lẫn lộn, lúng túng giữa tạm giam các đối tượng chưa thành án và giam giữ các đối tượng có án tù hoặc quyết định tậm trung cải tạo, thực hiện nhiệm vụ ở các trại giam còn tùy tiện chưa đi vào chiều sâu, chưa thống nhất.

Cố Bộ trưởng có những chỉ đạo nhằm kịp thời chấn chỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ yêu cầu công tác đối với can phạm, ban hành quy chế tạm thời về trại tạm giam và trại cải tạo góp phần định hướng công tác và hạn chế sai phạm.

Trong suốt thời gian công tác, đồng chí Trần Quốc Hoàn chỉ đạo cụ thể hai mặt công tác quản lý và giáo dục phạm nhân.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đứng giữa) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu Công an nhân dân vũ trang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, tổ chức tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976

Đồng chí Trần Quốc Hoàn xác định công tác giáo dục cải tạo những người phạm tội trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình quản lý giáo dục ở các trại giam, đồng chí quán triệt: Muốn giáo dục phạm nhân phải nắm được đặc điểm hoạt động, thái độ, cải tạo tâm lý của phạm nhân để có biện pháp thích hợp. Phải hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục cải tạo và chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo” mới làm tốt nhiệm vụ trên.

Cố Bộ trưởng cho rằng công tác quản lý trại giam không chỉ quản chế và giáo dục cải tạo người phạm tội mà phải có biện pháp theo dõi sắp xếp cho họ công ăn việc làm, tạo điều kiện cho họ sinh sống lương thiện, không trở lại chống đối hoặc tái phạm tội.

Quan điểm chỉ đạo công tác trại giam của đồng chí Trần Quốc Hoàn luôn khẳng định cần phải có sự khoan hồng đối với người phạm tội, đồng chí cho rằng nếu chỉ nghĩ đến nghiêm trị mà không nói đến khoan hồng thì khó phân hóa được được hang ngũ của địch, khó cô lập được bọn đầu sỏ ngoan cố.

Ngược lại nếu chỉ nói đến khoan hồng mà quên mất nghiêm trị thì không nâng cao khí thế cách mạng, không đập tan được khí thế chống đối của địch, nhất là bọn đầu sỏ và do đó không tranh thủ được bọn dao động tranh thủ quay lại thú tội.

Những quan điểm chỉ đạo có tính định hướng của Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã giúp cho công tác quản lý trại giam trong thời kỳ đất nước còn gặp nhiều khó khăn đi vào nề nếp, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao phó, trở thành nền tảng lý luận vững chắc cho hoạt động quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân sau này.

Từ khi nhận nhiệm vụ phụ trách ngành Công an cho đến đầu năm 1980, Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn dành nhiều thời gian đến thăm các trại giam, kiểm tra công tác quản lý, giam giữ và giáo dục phạm nhân. Cố Bộ trưởng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trại giam tiến hành Tổng kết công tác Quản lý trại giam, lần thứ nhất vào tháng 10-1953, lần hai tháng 12-1954 và tháng 3-1971. Tại các Hội nghị này, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã có những bài phát biểu sâu sắc, có tính lý luận toàn diện, sâu sắc, đầy đủ, mang tính định hướng cho Công tác trại giam.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, chúng ta ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công tác quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân.

Những quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo có tính lý luận sâu sắc của Cố Bộ trưởng sống mãi với thời gian và được các thế hệ sau của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình và Hỗ trợ tư pháp tiếp thu, kế thừa phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang