Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử lý những sai phạm, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ

Thứ Tư, 05/07/2017 12:06  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 4-7, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục đã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, an ninh kinh tế; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành trong công tác định hướng tuyên truyền; thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng. Trong lĩnh vực an ninh kinh tế, Tổng cục An ninh đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong hoạch định đường lối phát triển kinh tế, điều hành kinh tế vĩ mô, xử lý nợ xấu; tập trung điều tra, xử lý các vụ án kinh tế trọng điểm, thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Qua phong trào thi đua xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng: 2 tập thể, 5 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các hạng; 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 4 tập thể, 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 14 tập thể; 44 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen và hàng trăm tập thể, cá nhân được Tổng cục An ninh tặng Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, cấp ủy, Thủ trưởng các Cục cần lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tác phong công tác, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công các hạng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Tổng cục An ninh cần tập trung nắm chắc tình hình trong và ngoài nước tác động đến an ninh quốc gia; kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của lãnh đạo Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh kinh tế giai đoạn 2009 - 2016 và triển khai Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế".

Bình luận (0)

Lên đầu trang