Ngày mai HĐND TP.HCM sẽ bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TP

Thứ Tư, 20/04/2016 18:04  | Sơn Dương

|

(CAO) Ngày mai (21-4) sẽ diễn ra kỳ họp thứ 21 HĐND TPHCM khóa VIII cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. 

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP sẽ tiến hành kiện toàn bộ máy chính quyền, bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TP và lãnh đạo ban Pháp chế HĐND TP.HCM.

Theo chương trình của kỳ họp, UBND TP HCM sẽ báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết 16 năm 2012 của HĐND thành phố về lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn TP HCM; Nghị quyết số 28 của HĐND thành phố về chỉ tiêu phấn đấu 100% các hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cũng như tình hình quản lý, đầu tư mới các trạm quan trắc chất lượng môi trường thành phố hiện nay.

HĐND cũng sẽ xem xét thông qua 5 tờ trình của UBND thành phố bao gồm: trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố; chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố; tờ trình về việc xét thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TP HCM; về việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 127 năm 2015 của Bộ Tài chính và đặt tên cho cầu bắc qua Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông thành phố.

Kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khoá VIII.

Tại kỳ họp cuối cùng của HĐND TPHCM khóa VIII, Thường trực HĐND TP khóa VIII cũng sẽ báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND thành phố ở nhiệm kỳ qua. 

Ngoài ra UBND TP HCM sẽ báo cáo công tác chỉ đạo và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2011-2015 và triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND TP HCM khóa VIII và UBMTTQ VN TP HCM báo cáo kết quả tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang