‘Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội’

Thứ Năm, 23/11/2017 00:51  | Mai Hà

|

(CAO) Đó là chủ đề hội thảo khoa học được Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức ngày 22-11 tại Hà Nội.

Thượng tướng PGS. TS Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Hội thảo có nhiệm vụ làm rõ những vấn đề cơ bản về quyền biểu tình, lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội và phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị, xã hội (CT- XH); đánh giá thực tiễn và giải pháp phòng, chống lợi dụng quyền biểu bình gây mất ổn định CT-XH ở Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội thảo

Theo trung tướng GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND: Việc đảm bảo quyền tự do, dân chủ nói chung và quyền biểu tình của công dân nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm hiện thực hóa trong thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng CAND đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp, phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện; giải quyết kịp thời, nhanh chóng ổn định tình hình; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước,...

Tại Hội thảo, Ban tổ chức nhận được 71 bài tham luận, hầu hết các bài tham luận đã tập trung, đi sâu làm rõ những vấn đề nhận thức, cơ sở pháp lý, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền biểu tình và phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định CT - XH; đánh giá việc tổ chức các biện pháp phòng, chống, lợi dụng quyền biểu gây mất ổn định CT - XH; chỉ ra những thách thức, khó khăn trong phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định CT - XH; kiến nghị những giải pháp hoàn thiện pháp luật, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định CT - XH.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định: Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng và bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, những cơ hội và thách thức đặt ra. Vì vậy, các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng Công an tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về quyền biểu tình, đảm bảo quyền biểu tình của công dân và phòng chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định CT - XH.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu lực lượng Công an cần phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền các chương trình, kế hoạch và lộ trình xây dựng Luật Biểu tình để đảm bảo Dự thảo Luật đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu thực tiễn, tiếp tục có nhiều đóng góp và đề xuất để tiếp tục hoàn thiện thể chế, có chính sách phù hợp mà mục tiêu cao nhất là giữ được vai trò lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế,...

Bình luận (0)

Lên đầu trang