Hội thảo khoa học 'Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ - Lý luận và thực tiễn'

Thứ Sáu, 04/08/2017 16:09

|

(CAO) Chiều 3-8-2017, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ - Lý luận và thực tiễn”.

Dự Hội nghị có đại diện Hội đồng lý luận Bộ Công an, các thành viên Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các đơn vị, địa phương; các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Về phía Học viện An ninh nhân dân có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện, Trưởng Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia; PGS.TS Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân điều hành Hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận để làm phong phú, sâu sắc hơn những nhận thức cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đánh giá quy mô, hiện trạng lý luận, làm cơ sở đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục bổ sung, phát triển, khẳng định vị trí, vai trò của lý luận bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong hệ thống lý luận nghiệp vụ trinh sát an ninh.

Đồng thời, trên phương diện thực tiễn, Hội thảo cũng đã trao đổi, làm rõ những bài học kinh nghiệm triển khai công tác Công an bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm; phòng, chống âm mưu, hoạt động phá hoại an ninh chính trị nội bộ của các đối tượng thù địch, phản động.

Từ đó, gợi mở, khuyến nghị những giải pháp, định hướng trong tổ chức hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công an bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

http://bocongan.gov.vn/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/2004/2102/38066

Bình luận (0)

Lên đầu trang