Công an TP.HCM:

Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm trong cán bộ chiến sĩ

Thứ Ba, 01/08/2017 21:01  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 1-8, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và nắm bắt dự luận xã hội trong CATP Quý II-2017. Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

​Theo báo cáo, trong Quý II-2017, Ban Giám đốc CATP tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 02 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND. Trong triển khai thực hiện, CATP và các đơn vị trực thuộc đã bám sát nội dung, chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, từ đó khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chính trị tư tưởng, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Đại tá Ngô Minh Châu phát biểu

Cũng theo báo cáo, trong thời gian qua, tư tưởng của CBCS CATP ổn định, vững vàng, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, ủng hộ và tán thành chủ trương, chính sách của Đảng và sự điều hành của các cấp chính quyền; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều gương người tốt việc tốt và chiến công được ghi nhận, khen thưởng…

Bên cạnh đó, một bộ phận CBCS kể cả lãnh đạo, chỉ huy vẫn có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, làm việc cầm chừng, ngại khó, ngại khổ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội ở đơn vị cơ sở chưa được quan tâm thường xuyên; quản lý tư tưởng, quản lý CBCS ở đơn vị cơ sở có mặt còn lỏng lẻo, chưa đi sâu, đi sát nắm bắt diễn biến tâm tư, tình cảm, những biểu hiện tiêu cực, tâm lý của CBCS…

Tại hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị trong CATP nêu lên những tồn tại cũng những khó khăn trong công tác và những vấn đề mà các đại biểu tập trung đưa ra, như tình hình tư tưởng của CBCS và dự luận xã hội về kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an; tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CAND; công tác luân chuyển cán bộ; việc thực hiện quy định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và hậu phương CAND; chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong CATP…

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến tâm đắc của các đơn vị, phát biểu kết luận hội nghị, đại tá Ngô Minh Châu, nêu rõ: qua nghe các ý kiến của các đồng chí, hầu hết tư tưởng của CBCS đều yên tâm công tác, các vụ việc xảy ra đều nắm bắt, giải quyết kịp thời tạo hiệu ứng ủng hộ lực lượng Công an. Đại tá Ngô Minh Châu cũng hoan nghênh các đơn vị đều có cách làm riêng làm sao để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc...

Để làm tốt nhiệm vụ hơn nữa, thời gian tới, đại tá Ngô Minh Châu đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05. Trọng tâm, tổ chức đợt sinh họat chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 dấu hiệu suy thoái nêu trong Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải sâu sát, tăng cường quản lý CBCS; động viên, cổ vũ CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tư tưởng, chủ động nắm, giải quyết tư tưởng CBCS kịp thời trong việc thực hiện chủ trương của Đảng ủy CATW về kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những thông tin nhạy cảm, phức tạp, những vụ việc báo chí nêu gây bức xúc trong dư luận liên quan đến lực lượng CAND và CATP. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra điều lệnh CAND. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của CBCS…

Bình luận (0)

Lên đầu trang