Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

Thứ Năm, 22/06/2017 20:30

|

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 36/2017/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu kín bầu Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Tờ trình số 333/TTr-TANDTC ngày 06 tháng 5 năm 2017 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Báo cáo thẩm tra số 658/BC-UBTP14 ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 19 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đối với các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Hồng Quang, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1968, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang.

2. Ông Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1966, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông có tên tại Điều 1 của Nghị quyết này làm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.

http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-phe-chuan-viec-bo-nhiem-tham-phan-toa-an-nhan-dan-toi-cao/452673.vnp

Bình luận (0)

Lên đầu trang