Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trong Công an nhân dân

Thứ Ba, 29/08/2017 22:15

|

Sáng 29/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ…

Luật Thanh tra 2010 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện những quy định của Luật Thanh tra 2004, gồm 7 Chương, 78 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Qua 6 năm thực hiện các quy định của Luật Thanh tra 2010, tổ chức và hoạt động Thanh tra trong CAND từng bước được củng cố và kiện toàn từ Thanh tra Bộ đến Thanh tra Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đơn vị, địa phương trong cả nước. Hoạt động Thanh tra hành chính, chuyên ngành đi vào nền nếp, ngày càng hiệu quả phục vụ đắc lực cho lãnh đạo quản lý, điều hành nhiệm vụ chính trị được giao. Lực lượng thanh tra CAND đã tiến hành hàng ngàn cuộc Thanh tra hành chính, Thanh tra chuyên ngành góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự của Bộ Công an và chất lượng thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng CAND.

Trong 6 năm qua, Bộ Công an đã triển khai 2.022 cuộc Thanh tra hành chính đối với Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực công tác cơ bản, trọng tâm của Ngành. Tiến hành 885 cuộc Thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an; 203 cuộc thanh tra đột xuất và 09 cuộc thanh tra liên ngành. Qua hoạt động Thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân và tổ chức có sai phạm; có 98 kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc hủy bỏ các quy định không còn phù hợp về thực hiện chính sách, pháp luật…

Từ năm 2011 đến nay, Bộ Công an đã tổ chức 12 đợt tập huấn và phối hợp Trường cán bộ Thanh tra tổ chức 08 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra cho cán bộ làm công tác Thanh tra thuộc Công an các đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, để giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra nắm vững và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Thanh tra, năm 2016 Bộ Công an đã cho in và phát hành Sổ tay nghiệp vụ Thanh tra CAND; trong đó, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Thanh tra cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an cấp phát cho Công an các đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo quản lý và hoạt động thực tiễn giàu kinh nghiệm trong công tác Thanh tra CAND đã đóng góp nhiều ý kiến về thi hành Luật Thanh tra trong CAND trên cơ sở thực tiễn công tác triển khai thi hành Luật tại đơn vị mình, đóng góp vào nội dung Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trong CAND. Các báo cáo tham luận được trình bày tại Hội nghị đã bổ sung nhiều thông tin, tư liệu về triển khai thực hiện, các quy định pháp luật được áp dụng trong hoạt động Thanh tra CAND. Từ đó, phân tích, làm sáng tỏ một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong công tác Thanh tra CAND.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Thanh tra CAND đã đạt được trong những năm qua; nhấn mạnh thông qua các ý kiến tại Hội nghị là cơ sở thực tiễn quan trọng giúp cho Thanh tra Chính phủ tổng hợp báo cáo Chính phủ đăng ký với Quốc hội sửa đổi Luật Thanh tra trong thời gian tới…

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu, đã tập trung bám sát nội dung cần thảo luận theo đúng tinh thần của Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Thanh tra là dịp để chúng ta đánh giá lại quá trình áp dụng Luật, rút kinh nghiệm trong thực thi pháp luật để phát huy những ưu điểm, thành tích đạt được, khắc phục những mặt tồn tại, về chính sách, pháp luật về thanh tra và bất cập về tổ chức thực hiện pháp luật. Trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật và chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Thanh tra Bộ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, tham mưu lãnh đạo Bộ bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trong CAND gửi Thanh tra Chính phủ đạt chất lượng. Đổi mới phương pháp, phương thức hoạt động Thanh tra, phấn đấu để rút ngắn thời gian thanh tra nhưng đảm bảo đúng yêu cầu nhiệm vụ. Thanh tra Bộ lựa chọn những tham luận khoa học có chất lượng để đăng tải công khai, rộng rãi phục vụ cho công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng Thanh tra CAND..

Bình luận (0)

Lên đầu trang