Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng:

Triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ Sáu, 22/07/2016 17:31  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 22-7-2016, Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và đồng chí Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Công Khanh nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Đồng thời, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung, phương thức học tập, quán triệt, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Hội nghị còn là đợt sinh hoạt chính trị, góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thuyết phuc, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, ông Khanh nói.

Các đại biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu nghe Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang và đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy khối trình bày ba chuyên đề trọng tâm, gồm: Những nội dung cơ bản và mới của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau khi nghe xong các chuyên đề, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại tổ về những điểm mới, cũng như thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động của tập thể,…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang