Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ

Thứ Ba, 31/10/2017 19:41

|

Sáng 31-10-2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ: Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ đã dần đi vào nền nếp, tạo sự thống nhất...

Vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và lãnh đạo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ trong công tác cán bộ đã được nâng cao. Hệ thống các văn bản, quy chế, quy trình về công tác quản lý cán bộ ngày càng được hoàn thiện. Chủ động xây dựng quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp gắn với việc luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương.

Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06 ngày 26/6/2017 về chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. 6 tháng đầu năm 2017, toàn lực lượng có 38.813 cá nhân được các cấp khen thưởng…

Dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú, tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt Công an các cấp, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các khâu công tác cán bộ hiện nay; từ đó đề ra tiêu chí, giải pháp cho công tác đánh giá cán bộ; đánh giá phương thức đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ…/.

Bình luận (0)

Lên đầu trang