Công an Nhân dân xứng danh là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Thứ Hai, 12/02/2024 09:18

|

(CATP) Năm 2023 lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã thực sự ghi dấu ấn đậm nét trên các mặt công tác công an (CA), góp phần tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, trong năm qua, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội ban hành 4 luật; trình Chính phủ ban hành 9 nghị định của Chính phủ, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công an cũng ban hành 64 thông tư liên tịch, ban hành 3 thông tư quy định về các lĩnh vực liên quan an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng CAND...

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

Cụ thể, trong năm 2023, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng, kéo giảm số vụ phạm tội về TTXH; tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm nổi lên, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, mua bán người, xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Kịp thời nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục tăng cường đấu tranh các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu tiên tiến của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác phòng, chống tội phạm...

Để ghi nhận những công lao đóng góp tích cực của lực lượng CAND, trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, được Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức ngày 20/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của lực lượng CAND trong năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên, chúc mừng lực lượng CAND

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm 2023 - năm bản lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng, có thể thấy đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức; trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới, phức tạp, gây ra không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong năm qua đã đạt kết quả tích cực, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra; mục tiêu kéo giảm tội phạm được thực hiện quyết liệt, theo hướng bền vững; hầu hết các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Bên cạnh đó, lực lượng CA cũng đã phát huy tốt vai trò trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, xử lý nghiêm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Điều đáng ghi nhận, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực. Đảng ủy CATW kiên trì chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của CA các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Theo đó, đã giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội.

Đồng thời, Đảng bộ Công an Trung ương cũng luôn là một trong những Đảng bộ “gương mẫu, đi đầu” xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, bảo đảm sự thống nhất cao về ý chí, nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện… Có thể khẳng định, đến thời điểm hiện nay, Đảng ủy CATW, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

Trong năm 2023, Bộ Công an được đánh giá là một trong những bộ, ngành tích cực đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. Chỉ tính riêng từ tháng 11/2022 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội ban hành 4 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; cho ý kiến 2 luật là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng). Đồng thời, trình Chính phủ ban hành 9 nghị định của Chính phủ, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công an cũng ban hành 64 thông tư liên tịch, ban hành 3 thông tư quy định về các lĩnh vực liên quan ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Trong đó, việc thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Dự thảo Luật gồm 2 Điều, sửa đổi, bổ sung 9 khoản thuộc 5 Điều của Luật CAND năm 2018, tập trung 3 chính sách, gồm: hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân CA; thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND...

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục chủ trì lập hồ sơ đề nghị xây dựng 6 dự án luật để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang