Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Giới thiệu 72 người để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI

Thứ Sáu, 16/10/2020 19:06

|

(CAO) Chiều 16/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo thông tin kết quả ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Văn Minh đã thông tin về kết quả làm việc ngày thứ 2 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Ngày làm việc có 444/444 đại biểu chính thức được triệu tập. Trong buổi sáng 16/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang,, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X trình Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 65 Ủy viên Ban Chấp hành; biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP được Đại hội bầu là 61 đồng chí (khuyết 4 đồng chí sẽ được bầu bổ sung sau Đại hội).

Trong buổi chiều, Đại hội đã thảo luận tại Tổ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin tại buổi họp báo

Liên quan đến giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, nội dung này đã được thực hiện chặt chẽ theo các bước quy trình. Trong buổi làm việc ngày 16/10, Đại hội đã thống nhất 100% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI là 65 đồng chí và thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP được Đại hội bầu là 61 đồng chí.

Việc chốt lại số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI đã được báo cáo với Bộ Chính trị, trên cơ sở chuẩn bị chặt chẽ theo các bước quy trình và thực hiện đúng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, trong quá trình thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X đã chuẩn bị giới thiệu 72 ứng cử để Đại hội bầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI. Trong số đó có 47 trường hợp giới thiệu tái cử, 25 trường giới thiệu ứng cử lần đầu; số cán bộ nữ là 13 đồng chí; có 7 trường hợp là đại biểu cán bộ trẻ; độ tuổi bình quân khoảng 48,4 tuổi. Việc chuẩn bị 72 ứng cử để bầu 61 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ XI là sự chuẩn bị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X.

Ngày mai, Đại hội sẽ có quyết định cuối cùng và chốt lại danh sách chính thức vì đây là thẩm quyền cao nhất của Đại hội trên cơ sở chuẩn bị của Ban Chấp hành khóa X.

Cũng trong buổi sáng 16/10, Đại hội đã nghe trình bày 10 báo cáo Tham luận của đại biểu tại Hội trường. Trong buổi chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường, ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP thay mặt Đoàn Thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại biểu biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Dự kiến nội dung ngày làm việc thứ ba của Đại hội, ngày 17/10, buổi sáng, Đại hội làm việc tại Hội trường nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng vẫn còn các ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong buổi chiều, công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ TPHCM tiết kiệm tối đa, dành kinh phí hỗ trợ miền Trung
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang