TPHCM: Cuối năm 2025, ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu

(CATP) Theo UBND TPHCM, kế hoạch này được thực hiện nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản pháp lý có liên quan.

Lên đầu trang