Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026:

Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND TPHCM

Thứ Năm, 24/06/2021 10:54

|

(CAO) HĐND TPHCM sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền TP khóa X, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND TP; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TP...

Sáng nay (24/6), HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) khai mạc kỳ họp nhất. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khoá XIV Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Phan Văn Mãi; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ bạn MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu… 

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM trao đổi tại kỳ họp

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các đại biểu thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Tất cả đại biểu, khách mời và bộ phận phục vụ kỳ họp đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đều cho kết quả âm tính. Toàn bộ 94 đại biểu HĐND TPHCM khóa X đều đã được tiêm vaccine Covid-19.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP khoá IX Nguyễn Thị Lệ cho biết: Ngày 23/5 vừa qua, cùng với cả nước, cử tri TPHCM đã nô nức, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tỷ lệ cử tri đi bầu của TP đạt 99,39%; đã bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV, 94 đại biểu HĐND TPHCM, 209 đại biểu HĐND 5 huyện, TP Thủ Đức và 1.822 đại biểu HĐND 63 xã, thị trấn.

Cuộc bầu cử đã bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày Hội của toàn dân…

“Thành công của cuộc bầu cử đã thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức chính trị và truyền thống đoàn kết, cách mạng, nghĩa tình của Nhân dân TP, góp phần quan trọng để tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP; Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao về ý chí và hành động trong hệ thống chính trịvà các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP”- Chủ tịch HĐND TP khoá IX Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, nhiệm kỳ vừa qua, HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của TP.

Thường xuyên bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy TPHCM để thể chế hóa kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của TP, phát huy tiềm năng, thế mạnh của TPHCM, giải quyết những vấn đề cấp bách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống đại dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP.

“Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND TP các nhiệm kỳ qua ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân TP”- Chủ tịch HĐND TP khoá IX Nguyễn Thị Lệ khẳng định.

Chủ tịch HĐND TP khoá IX Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng: Tại kỳ họp thứ 25, kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND TP khóa IX, đã đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Những bài học kinh nghiệm quý báu đó sẽ là tiền đề để HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 kế thừa, nghiên cứu, vận dụng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2026 của TP.

Chủ tịch HĐND TP khoá IX Nguyễn Thị Lệ khẳng định: Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp đầu tiên nhằm kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND TP theo Luật định, căn cứ Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP năm 2020, chính quyền của TP có một số khác biệt so với các địa phương khác về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách; về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND trong thực thi chức năng quyết định và giám sát cũng được tăng cường hơn.

Chủ tịch HĐND TP khoá IX Nguyễn Thị Lệ cũng cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ nghe Ủy ban bầu cử TP báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TPHCM và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền TP khóa X, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND TP; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TP; bầu các Trưởng ban, Phó trưởng Ban HĐND TP, quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND, bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân TP và các quận. Đồng thời xem xét, quyết định kế hoạch, chương trình tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố trong năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo trao đổi tại kỳ họp

Trước yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách của TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng cho biết HĐND TP sẽ tập trung xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: về chế độ chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch Covid trên địa bàn TPHCM năm 2021.

Xin chủ trương thực hiện liên quan đến điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm; về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh; việc ban hành Nghị quyết về bổ sung dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021 và một số nội dung trọng tâm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Là kỳ họp đầu tiên với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến việc xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền TP trong suốt cả nhiệm kỳ và nhiều vấn đề quan trọng khác, Chủ tịch HĐND TP khoá IX Nguyễn Thị Lệ đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân TP, phát huy dân chủ, thảo luận và lựa chọn, quyết định những vấn đề quan trọng nêu trên, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cử tri đã tin tưởng trao cho.

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu nghe Ủy ban Bầu cử TP báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận tư cách đại biểu; Công tác nhân sự; Biểu quyết thông qua số lượng ủy viên của các Ban HĐND TP.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa X; UBND TP trình bày các Tờ trình của UBND TP; Các Ban HĐND TP thẩm tra các tờ trình của UBND TP.

Ngoài ra, ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; thông qua nghị quyết các Tờ trình của UBND TP; Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân TP, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân 16 quận…

Ngày 24/6 khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang