Ngày 24/6 khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X

Thứ Tư, 23/06/2021 20:22

|

(CAO) Một số nội dung quan trọng của kỳ họp như: Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận tư cách đại biểu; phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP; Công tác nhân sự...

Ngày 23/6, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức phiên họp trù bị kỳ họp lần thứ nhất của HĐND TP khóa X. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu.

Chủ tịch HĐND TP khóa IX Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên trù bị.

Phát biểu tại phiên trù bị, Chủ tịch HĐND TP khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thị Lệ chúc mừng các đại biểu đã trúng cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, cho biết căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, quy định “Trước khi khai mạc kỳ họp chính thức, HĐND tiến hành họp phiên họp trù bị để quyết định nội dung chương trình kỳ họp và thảo luận, thống nhất các vấn đề có liên quan”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 80 Luật tổ chức chính quyền địa phương và Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14, “việc triệu tập kỳ họp thứ nhất của HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 do Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 triệu tập. Người triệu tập kỳ họp tiến hành khai mạc và chủ tọa các phiên họp của HĐND cho đến khi bầu ra được Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026”.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐND TP khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: Thường trực HĐND TP triệu tập, tổ chức phiên họp trù bị để xin ý kiến đại biểu thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo cho phiên họp chính thức của kỳ họp lần thứ nhất của HĐND TP khóa X diễn ra thành công tốt đẹp.

Cụ thể các đại biểu sẽ thảo luận và thống nhất các nội dung như: Nội dung chương trình kỳ họp lần thứ nhất; Thường trực HĐND TP trao đổi với các đại biểu về một số vấn đề cần lưu ý khi tham gia dự họp; Văn phòng thông báo đến đại biểu một số vấn đề để chuẩn bị tham gia kỳ họp.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, kỳ họp lần thứ nhất, HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến diễn ra 1,5 ngày, đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, cùng với việc thực hiện bầu các chức danh của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định. Cũng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề theo Tờ trình của UBND TP.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, việc xem xét và thẩm tra các Tờ trình được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 79, Luật tổ chức chính quyền địa phương “Chương trình kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới do Thường trực HĐND khóa trước dự kiến. Các Ban của HĐND khóa trước thẩm tra các nội dung trong dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất của HDND khóa mới, báo cáo Thường trực HĐND khóa trước để xem xét tại kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới”.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TP khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Văn Dũng cho biết, dự kiến chương trình, nội dung của Kỳ họp thứ nhất được diễn ra từ ngày 24/6 đến 25/6 với các nội dung như: Chủ tịch HĐND TP khóa IX đọc diễn văn khai mạc kỳ họp; Thông qua dự kiến chương trình kỳ họp; Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận tư cách đại biểu; phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP; Công tác nhân sự; Biểu quyết thông qua số lượng ủy viên của các Ban HĐND TP.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa X; Ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Bên cạnh đó, UBND TP trình bày các Tờ trình của UBND TP; các Ban HĐND TP báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND TP; đồng thời, bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân TP; bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân 16 quận…

Bình luận (0)

Lên đầu trang