Kỳ họp thứ 15, HĐND TPHCM khóa X:

Thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060

Chủ Nhật, 19/05/2024 15:03

|

(CAO) Tại kỳ họp sáng nay, các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Sáng 19/5, HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, TP đang triển khai và tổ chức thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI; tập trung triển khai các nghị quyết của HĐND TP cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, nhằm phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược để TP phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó việc xây dựng quy hoạch TPHCM có vai trò vô cùng quan trọng, là công cụ định hướng để TP chỉ đạo quản lý, điều hành quá trình phát triển TP, là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch phát triển cho TP.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc tại kỳ họp

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo triển khai các yêu cầu nhiệm vụ quan trọng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thảo luận, quyết nghị thông qua 10 nghị quyết theo 2 nhóm nội dung sau: Xem xét Báo cáo tình hình lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, nhằm phù hợp với định hướng phát triển của toàn vùng TPHCM, hướng tới phát triển TP trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia, đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP, tạo điều kiện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, giáo dục, y tế… môi trường, thích ứng với biển đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao đổi với Chủ tịch HĐND TPHCM tại kỳ họp

Bên cạnh đó, các nghị quyết đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của TP. Đó là, các nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn TP giai đoạn 2021 – 2025; quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến; quy định nội dung, mức chi được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TPHCM; quy định nội dung chi, mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2023 – 2030. “Đây là những nội dung góp phần đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách của TP”- đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP cũng thảo luận, và quyết định nhân sự của UBND TP theo yêu cầu quy định của pháp luật. “Những nội dung HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp này rất cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP”- đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định và đề nghị các đại biểu HĐND TP tập trung thảo luận thấu đáo, trên cơ sở căn cứ vào các quy định pháp luật, và thực tiễn của TP để quyết định các vấn đề, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP và lợi ích của Nhân dân.

Xây dựng quy hoạch không gian đô thị dọc sông Sài Gòn

Tại kỳ họp sáng nay, các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Cơ bản đã thể hiện được các nội dung theo quy định

Theo quyết nghị, HĐND TPHCM thống nhất về nội dung báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đồ án dự báo quy mô dân số Thành phố Hồ Chí Minh đạt 13 triệu người vào năm 2040; 14,5 triệu người vào năm 2050 và đạt 16 triệu người vào năm 2060.

Đồ án định hướng phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng gồm phân vùng đô thị trung tâm; đô thị phía Đông; đô thị phía Bắc-Tây Bắc; đô thị phía Tây và đô thị phía Nam.

Định hướng phát triển không gian là kết hợp mô hình đô thị đa trung tâm gắn với đa dạng không gian sinh thái, hợp lưu sức mạnh thiên nhiên, nguồn lực về kinh tế, linh hoạt trong phạm vi Vành đai 2, Vành đai 3 và ngoài Vành đai 3.

Về giao thông, Đồ án dựa trên cơ sở bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 5 quy hoạch chuyên ngành giao thông quốc gia.

Đồ án cũng hướng tới việc xây dựng quy hoạch không gian đô thị dọc sông Sài Gòn, tạo bước đột phá trở thành biểu tượng cho sự chuyển đổi, góp phần xây dựng đô thị sông nước hiện đại, xanh hóa, phát triển bền vững của cả khu vực…

HĐND TP ghi nhận sự nỗ lực UBND TP, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức trong công tác lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo báo cáo của UBND TP tại Tờ trình số 2572/TTr-UBND kèm hồ sơ Đồ án, cơ bản đã thể hiện được các nội dung theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các quy định liên quan.

Qua xem xét nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, HĐND TP đề nghị UBND TP rà soát nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, phải đảm bảo sự phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP, chiến lược phát triển quốc gia, quy hoạch các ngành quốc gia và quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đồng thời, bổ sung các nội dung về đánh giá môi trường chiến lược; về đề xuất các chương trình ưu tiên đầu tư phát triển và nguồn lực thực hiện; và về quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung vào nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1538/QĐ-TTg và Đồ án Quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 đang được lập song song với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, vì vậy cần thống nhất, đồng bộ giữa hai đồ án này.

Ngoài ra, rà soát lại việc tính toán quy mô dân số và rà soát toàn bộ các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn TP theo quy mô dân số đã được phê duyệt tại Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong trường hợp có đủ cơ sở xác định quy mô dân số tính toán nêu tại Thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 là phù hợp; đề nghị báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng thời cần có sự thống nhất với quy mô dân số tính toán trong Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quản lý theo quy hoạch

HĐND TPHCM cũng yêu cầu UBND TP rà soát dự báo phân bổ dân số theo quận, huyện và TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 vì có quận, huyện đã có dân số thực tế hiện nay cao hơn dân số dự báo đến năm 2040 thể hiện tại Thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Rà soát toàn bộ số liệu phần hiện trạng, có cập nhật, điều chỉnh số liệu đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, có nguồn rõ ràng; đảm bảo tính khoa học, đủ số lượng, đủ độ dài chuỗi dữ liệu theo thời gian để phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo trong quá trình lập quy hoạch.

Đồng thời, HĐND TP đề nghị UBND TP xem xét kỹ về cơ sở, phương pháp phân vùng và tên gọi các vùng, tiểu vùng, tránh việc phân chia một khu vực quận, huyện thành nhiều vùng khác nhau.

Đối với định hướng phát triển không gian cho khu vực đô thị trung tâm, UBND TP cần thể hiện đầy đủ các nội dung về hướng phát triển, mở rộng đô thị; về xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng, các khu chuyển đổi chức năng, khu hiện có hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo, khu phát triển mới, khu cấm xây dựng, các khu dự trữ phát triển; về xác định các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm theo điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Bên cạnh đó, thuyết minh cần làm rõ cơ sở tính toán chỉ tiêu cây xanh; rà soát việc xác định vị trí, quy mô hệ thống hồ điều tiết hoặc mở rộng kênh, rạch trong khu dân cư hiện hữu; trong các khu động lực phát triển cần cân nhắc việc xác định cụ thể vị trí hồ điều tiết. Đồng thời, thống kê, rà soát kỹ, đánh giá đầy đủ, đúng thực trạng đối với các quy hoạch, dự án đã được lập và phê duyệt, nhất là đối với các quy hoạch, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã có quyết định cho thuê đất, giao đất; đảm bảo tính thống nhất về pháp lý trong thực hiện các quy hoạch, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt qua các thời kỳ trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Cần xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng đề xuất điều chỉnh quy hoạch, dự án đã được lập và phê duyệt không đảm bảo cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn khi đưa vào điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Ngoài ra, xem xét, quyết định những nội dung còn mâu thuẫn giữa các đơn vị, sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức với Sở Quy hoạch - Kiến trúc liên quan đến nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng trình bày báo cáo về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 tại kỳ họp

Cũng theo quyết nghị, HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM hoàn thành việc tổng hợp nội dung lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với một số địa bàn quận, huyện còn lại, thực hiện việc tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND TP tại kỳ họp; Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo các nội dung đã được đề nghị tại Điều 2 của Nghị quyết này và được lưu ý tại Báo cáo số 413/BC-HĐND-ĐT của Ban Đô thị HĐND TP trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của Đồ án.

Đồng thời, UBND TP chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Ngoài ra, sau khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được phê duyệt, UBND TP đảm bảo việc công bố công khai Đồ án theo quy định pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quản lý theo quy hoạch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang