Từ 29/5, TPHCM miễn lệ phí 5 loại hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Chủ Nhật, 19/05/2024 13:47

|

(CAO) Ngày 19-5, tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua chính sách áp dụng mức phí 0 đồng đối với 5 loại hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trình bày tờ trình về quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM đề xuất mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến bằng 0% (hình thức 0 đồng) đối với 5 loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TPHCM, gồm: lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

UBND TPHCM cho biết, số thu của 5 loại lệ phí trên chiếm 0,76% trong tổng số thu phí, lệ phí. Nếu áp dụng mức thu 0 đồng, nguồn thu ngân sách TPHCM sẽ giảm khoảng 43 - 45 tỷ đồng/năm, ảnh hưởng không lớn đến thu ngân sách của TPHCM.

Bên cạnh đó, năm 2024, TPHCM quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến với mục đích khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy việc áp dụng mức thu bằng 0 đồng với 5 loại lệ phí này là cần thiết. Qua đó tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Sau khi thảo luận, HĐND TPHCM thông qua nghị quyết, có hiệu lực từ ngày 29-5-2024 đến hết ngày 31-12-2025.

Điều chỉnh, bổ sung gần 2.600 tỷ đồng đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách địa phương

Trưa 19/5, kỳ họp lần thứ 15 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, như: về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo quyết nghị, HĐND TPHCM thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương như sau: Điều chỉnh tăng số vốn hơn 1.112,5 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh tăng vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài hơn 2,8 tỷ đồng; tăng vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách TP tập trung với số tiền 14,2 tỷ đồng; tăng vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách TP tập trung hơn 778,1 tỷ đồng; tăng vốn các dự án trước đây sử dụng vốn ngân sách quận và vốn ngân sách TP bổ sung có mục tiêu cho các quận hơn 0,3 tỷ đồng; tăng vốn ngân sách TP bổ sung có mục tiêu cho các huyện, TP Thủ Đức hơn 317 tỷ đồng (trong đó vốn cho các dự án thực hiện Chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 hơn 150,9 tỷ đồng).

Cũng theo quyết nghị, HĐND TPHCM cũng thống nhất điều chỉnh giảm số vốn hơn 1.112,5 tỷ đồng theo đề xuất của các đơn vị, trong đó điều chỉnh giảm vốn đối ứng dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 6 tỷ đồng; giảm vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách TP tập trung hơn 1.106 tỷ đồng; giảm vốn ngân sách TP bổ sung có mục tiêu cho các huyện, TP Thủ Đức gần 500 triệu đồng.

HĐND TP giao UBND TP chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của từng số liệu, số vốn bố trí của từng dự án; đảm bảo bố trí vốn cho từng dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan; đúng các nguyên tắc bố trí vốn nêu tại tờ trình; có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn được giao theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TPHCM thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Theo đó, điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và không còn nhu cầu sử dụng vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm hơn 2.441,9 tỷ đồng.

Theo quyết nghị, HĐND TP thống nhất phương án cân đối bố trí vốn cho các dự án đã đủ điều kiện trình bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung hơn 2.441,9 tỷ đồng, trong đó: Các dự án chuyển tiếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cần bổ sung vốn để tất toán dự án; các dự án đã được bố trí vốn trung hạn để thực hiện, không tăng tổng mức đầu tư và không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án có nhu cầu bổ sung vốn trung hạn để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 hơn 1.750 tỷ đồng.

Các dự án nhóm C đã được UBND TP quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và các dự án nhóm B trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư tại cùng kỳ họp với tổng số vốn bổ sung hơn 636,3 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với tổng số vốn bổ sung hơn 55 tỷ đồng.

HĐND TP cũng thống nhất phân bổ chi tiết mức vốn ngân sách TP hỗ trợ cho các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư thuộc đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn TP để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của TP đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 169/NQ-HĐND và điều chỉnh tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND với số vốn hơn 36,3 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang