Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM

Thứ Bảy, 02/07/2022 17:35

|

(CAO) 15 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP đã từng bước đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở, các đoàn thể khối, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp và đạt được kết quả quan trọng, đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác...

Sáng 2/7, tại Khu di tích quốc gia Căn cứ Trung ương Cục miền Nam – xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM (3/7/2007 - 3/7/2022); khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Cờ truyền thống của UBND TP cho Đảng ủy Khối.

Đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ

Phát biểu ôn lại kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga cho biết, những ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ Khối có 72 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 5.900 đảng viên với 22.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đến nay, Đảng bộ Khối có 77 cơ sở Đảng và 9.733 đảng viên với 61.377 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Nga, 15 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP đã từng bước đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở, các đoàn thể khối, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp và đạt được kết quả quan trọng, đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; giải pháp tăng cường công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...

Trong 15 năm qua, Đảng bộ khối đã phát triển 6.377 đảng viên mới; tuyên dương 962 tập thể, 1.319 cá nhân học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và điển hình Dân vận khéo. Bên cạnh đó, Đảng bộ khối còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới thực hiện nhiều công trình biên giới, biển đảo quê hương trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, 15 năm qua, Đảng ủy Khối cùng cấp ủy cơ sở, đoàn thể Khối đã bám sát Nghị quyết của Thành ủy và Nghị quyết 3 kỳ Đại hội để xác định và thực hiện có hiệu quả 5 nghị quyết chuyên đề, 8 chương trình trọng tâm và nhiều giải pháp, công trình đột phá để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy từng bước được phát huy, tính chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; chú trọng đi cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng việc xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên, quan tâm giám sát việc thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong 15 năm qua, sự nghiêm túc chuẩn bị chu đáo chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm như: thực hiện Kỷ yếu và kế hoạch biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối; phát động thi đua 90 ngày; đóng góp trùng tu, tôn tạo Khu di tích Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam; tọa đàm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy lợi thế là Đảng bộ có trên 1/3 Thành ủy viên là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối, trong đó, có các lãnh đạo chủ chốt của TP, ở từng ngành, lĩnh vực quan trọng để tìm ra cơ chế vận hành tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, gắn kết trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng với thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Đồng thời, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Thành ủy để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu. Cần làm hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại lễ khánh thành công trình trùng tu Khu di tích Căn cứ Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng 500 triệu đồng xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại tỉnh Tây Ninh. Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tặng 1 tuyến đường giao thông nông thôn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên trị giá 120 triệu đồng và 1 hệ thống lọc nước RO công suất 300 lít/giờ trị giá 80 triệu đồng tặng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Trung ương Cục Miền Nam.

Dịp này, UBND TPHCM tặng Cờ truyền thống cho Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhân kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển.

Dâng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM (3/7/2007 - 3/7/2022), sáng 2/7, tại Khu di tích quốc gia Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đến tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP...

Tại đây, các đại biểu trong đoàn đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam có giá trị đặc biệt. Trong 15 năm (1961 - 1975), Trung ương Cục đã cụ thể hóa được nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng miền Nam, từ đó cho ra đời nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quyết định đường lối chiến lược của cách mạng miền Nam và triển khai thành công trong phạm vi toàn chiến trường miền Nam.

Lịch sử đã chứng minh, quyết định thành lập Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta. Trung ương Cục đã để lại những bài học quý báu về xây dựng căn cứ địa, xây dựng phong trào cách mạng gắn với nhân dân, đặc biệt về bài học xây dựng Đảng.

Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trở thành thủ đô của cách mạng miền Nam, là nơi lưu lại những chứng tích, những kỷ niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức gian khổ, hy sinh, nhưng rất đỗi tự hào của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng cùng bao cán bộ, chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh của dân tộc trên địa bàn miền Nam, đặc biệt là chiến trường Nam bộ. Di tích không chỉ có giá trị đặc biệt đối với công tác giáo dục truyền thống, mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, nhất là đối với các thế hệ trẻ Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang