TPHCM: Miễn 100% lệ phí thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ Tư, 22/05/2024 11:35

|

(CATP) Ngày 19/5/2024, HĐND TPHCM đã thông qua chính sách áp dụng mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với 5 loại hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn TPHCM. Điều này đã tạo thuận lợi cho người dân TPHCM cùng các doanh nghiệp khi sử dụng DVC trực tuyến. Đây cũng là một trong bước cải cách TTHC công, nhằm phát triển hiệu quả chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Xây dựng nền hành chính số hiện đại, minh bạch

Ngày 21/5/2024, theo Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, nhằm thực hiện chủ đề năm 2024 của TPHCM là "Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15", trong 5 tháng đầu năm 2024, TPHCM đã quyết liệt đẩy mạnh đổi mới TTHC, áp dụng quy trình xử lý hồ sơ hành chính, ứng dụng chữ ký số trên môi trường điện tử. Công tác cải cách hành chính TP được tăng cường giám sát thông qua hệ thống dữ liệu, công khai minh bạch trên môi trường số đã giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn TP.

Tại kỳ họp thứ 15, ngày 19/5/2024, HĐND TPHCM đã thông qua chính sách áp dụng mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với 5 loại hồ sơ TTHC áp dụng DVC trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn TPHCM. Đây là một nội dung quan trọng trong kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của TP nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích cho người dân, doanh nghiệp tham gia và tạo thói quen sử dụng các hình thức giao dịch trực tuyến khi thực hiện các TTHC trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, 5 loại hồ sơ TTHC được áp dụng mức thu lệ phí bằng 0 đồng, gồm: Lệ phí hộ tịch; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Lệ phí đăng ký kinh doanh; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TPHCM, tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hay Cổng DVC Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn sẽ được miễn phí hoàn toàn phí, lệ phí. Đây là lần thứ 2, TPHCM tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm lệ phí khi áp dụng DVC trực tuyến với mong muốn người dân cùng đồng hành TP chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính số hiện đại và minh bạch. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 29/5/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia trực tuyến thay cho giấy và trực tiếp

Về ý kiến người dân và doanh nghiệp, tất cả đều rất đồng tình, ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM) cho biết: "Đây là sự cải cách TTHC rất mạnh mẽ của TPHCM. Là người dân tiếp xúc với các TTHC công được cải cách mạnh như vậy quả là đáng mừng. Không những các thủ tục hoàn toàn miễn phí, mà làm như vậy người dân rất đỡ mất thời gian đi lại, cũng như không phải tốn chi phí...". Ông Đinh Minh Phận (Giám đốc Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Đinh Huy, Q.Gò Vấp, TPHCM) cho biết: "Như vậy thì tốt quá rồi, người dân, doanh nghiệp không những không tốn thời gian đi lại, mà thao tác trên môi trường online rất tiện lợi, nhanh, đúng hẹn và đặc biệt là không phải tốn chi phí gì”.

Phát triển kinh tế - xã hội

Theo đó, ngày 21/5/2024 về cải cách TTHC, UBND TPHCM cũng vừa ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM. Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM (gọi tắt là Trung tâm Chuyển đổi số) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trực thuộc UBND TPHCM, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, biên chế, ngân sách và hoạt động của UBND TPHCM; chịu sự hướng dẫn chuyên môn về quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Năm 2021, TPHCM là địa phương đầu tiên thực hiện chính sách miễn giảm 50% lệ phí thực hiện các TTHC áp dụng DVC trực tuyến. Chính sách này được đông đảo người dân hoan nghênh và được Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Quốc gia chọn làm mô hình điển hình để nhân rộng toàn quốc.

Trung tâm Chuyển đổi số có chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM thực hiện các nhiệm vụ về triển khai, thực thi các chương trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số, đô thị thông minh; cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp TPHCM; thực hiện các chức năng khác về chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an toàn thông tin của TPHCM theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ, Trung tâm Chuyển đổi số thực hiện các nhiệm vụ về triển khai thực thi kiến trúc chính quyền điện tử, chiến lược quản trị dữ liệu, chuyển đổi số, đô thị thông minh; cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin - truyền thông; quản lý, tuyển dụng viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm Chuyển đổi số theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND TPHCM giao và theo quy định của pháp luật. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm Chuyển đổi số, do Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND TPHCM và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm; chủ tài khoản của Trung tâm.

Thao tác trên môi trường online, nộp hồ sơ trực tuyến thuận lợi cho người dân

Về kinh phí hoạt động của Trung tâm Chuyển đổi số TP, đây là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Được cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, phần mềm, đào tạo, chuyển giao công nghệ và sửa chữa lớn phục vụ cho hoạt động sự nghiệp theo dự án trong phạm vi dự toán được giao hàng năm. Vốn đầu tư phát triển của dự án đầu tư xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Nguồn tài chính hoạt động và các khoản chi thường xuyên của Trung tâm Chuyển đổi số TP thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Cũng nhằm phục vụ cải cách các TTHC, UBND TPHCM cũng vừa ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu thực hiện nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC trực tuyến trên địa bàn TP năm 2024. Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chủ tịch UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND phường, xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Văn phòng UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung chỉ tiêu được giao; Thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo UBND TP tại hội nghị giao ban kinh tế - xã hội định kỳ hằng tháng; công khai tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mới đây, Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đánh giá, kết quả cải cách hành chính 2 năm gần đây của TPHCM có chuyển biến tích cực, các chỉ số được cải thiện hàng năm nhưng tính bền vững chưa cao. Vì vậy, TPHCM cần nỗ lực và kiên trì nhiều hơn với nhiều giải pháp khác nhau. Các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục ngay những điểm yếu. Đặc biệt, trong chỉ đạo điều hành phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo TP về kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, giải pháp cải cách hành chính có hiệu quả để thực hiện đồng bộ trên toàn TP. Tập trung tiếp nhận và giải quyết TTHC thống nhất trên Cổng DVC của TP kết nối với Cổng DVC Quốc gia, không sử dụng hệ thống khác. Yêu cầu chuyển trạng thái từ quy trình giấy thành quy trình số; áp dụng chữ ký số 100% trong nội bộ cơ quan; đồng thời chọn ít nhất 2 - 3 thủ tục áp dụng văn bản số, chữ ký số khi phát hành ra bên ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 và kiểm tra, rà soát, đánh giá lại các nội dung đã phân cấp, ủy quyền trước đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang