Bộ Công an:

Nâng cao hiệu quả thanh tra trong lĩnh vực thi hành án hình sự

Thứ Năm, 12/12/2019 16:37

|

(CATP) Ngày 12-12-2019, tại TP.HCM, Thanh tra Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành CAND lĩnh vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Cùng dự có công an các tỉnh khu vực phía Nam.

Trình bày tại hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an, cho biết: Những năm qua, hoạt động thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện góp phần tạo hành lang pháp lý để giáo dục cải tạo người phạm tội.

Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho người đang chấp hành xong án phạt tù, đối tượng thi hành án hình sự tại địa phương tái hòa nhập cộng đồng, trở thành con người lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội góp phần đảm bảo ANTT.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm, hạn chế như, việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đồng bộ, kịp thời; chưa có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng…

 
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ các vấn đề: Quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trong tình hình hiện nay; kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thanh tra chuyên ngành; những vấn đề đặt gia trong công tác quản lý, giam giữ, cải tạo phạm nhân, công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng…

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị: “Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành CAND nói chung, thanh tra thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng nói riêng.

Trong thời gian tới, các cơ quan Thanh tra CAND, thủ trưởng Công an các cấp cần tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thi hành làm cơ sở cho hoạt động thanh tra CAND”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng còn chỉ đạo phải quan tâm đầu tư nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay.

Trong đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm làm công cụ giám sát việc chấp hành pháp luật, lưu trữ khai thác thông tin, tài liệu phục vụ thanh tra và sử dụng kết quả thanh tra; nghiên cứu các phương thức, thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này để chủ động phát hiện, phòng ngừa kịp thời.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra CAND ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác truyên truyền, giáo dục về hoạt động thanh thanh tra, làm cho các cấp lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ thấy được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động thanh tra trong việc đánh giá thực trạng, phát hiện sơ hở, thiếu sót, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách…

Bình luận (0)

Lên đầu trang