TPHCM: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công 2024

Thứ Ba, 11/06/2024 14:34  | Trung Hiếu

|

(CATP) Liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công các tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công Quý II-2024, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Trong công văn, đối với việc thực hiện chỉ đạo của UBND trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM đã phê bình các sở ngành, địa phương và các chủ đầu tư dự án chậm trễ, chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị đã được chỉ đạo dẫn đến giải ngân vốn không đạt theo kế hoạch đề ra.

Qua đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở ngành, các địa phương và các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc trước ngày 20/6/2024; không được tiếp tục chậm trễ. Trong trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; phải khẩn trương báo cáo, đề xuất UBND TPHCM để có hướng giải quyết.

Ngoài ra, các sở ngành, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TPHCM về rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư công; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ vì lý do chủ quan.

Thủ trưởng các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc TP tập trung chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; trực tiếp kiểm tra, giám sát, bám sát tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan của các sở ngành; kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TPHCM để đôn đốc, giám sát và chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc kịp thời, bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Dự án Vành đai 2 là một trong những dự án lớn của TP

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức cần tập trung đẩy nhanh thực hiện thủ tục đối với 75 dự án liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục về môi trường. Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tập trung đẩy nhanh, giải quyết, hoàn thành thủ tục đối với 41 dự án liên quan công tác điều chỉnh quy hoạch. Các sở chuyên ngành tập trung xử lý dứt điểm 70 kiến nghị liên quan thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền. Và UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tập trung xử lý dứt điểm 92 kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương liên quan công tác điều chỉnh quy hoạch và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Đối với các dự án gặp khó khăn vướng mắc đã được các chủ đầu tư xác định, đánh giá không có khả năng giải ngân được trong năm 2024 theo kế hoạch cam kết, khi đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan thì phải giao các chủ đầu tư dự án rà soát lại kế hoạch, tiến độ thực hiện toàn bộ thủ tục đầu tư, xây dựng và giải ngân vốn đầu tư của các dự án; quyết liệt đeo bám tiến độ giải quyết các thủ tục tại các sở ngành liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi công và giải ngân vốn theo tiến độ đã cam kết.

Cụ thể, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ cụ thể và cần phối hợp tốt để giải quyết dứt điểm các thủ tục đang vướng mắc của các dự án; xác định trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn đến việc chậm trễ; giám sát, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn đến việc chậm trễ; đồng thời rà soát, tham mưu đề xuất phương án thay thế, điều chuyển vốn kịp thời từ các dự án khó có khả năng giải ngân đúng tiến độ sang các dự án có khả năng đẩy nhanh giải ngân, thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công của TP.

Riêng đối với các dự án chuyển tiếp, UBND TPHCM giao các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các thủ tục giải ngân để đạt kết quả giải ngân với tỷ lệ cao nhất.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan chủ quản và các đơn vị liên quan đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục quyết định đầu tư các dự án mới; tiếp tục rà soát tiến độ giải ngân, phối hợp với các đơn vị để đề xuất UBND TPHCM điều chỉnh vốn trong nội bộ các chủ đầu tư hàng tháng, theo nhu cầu đăng ký vốn của các đơn vị để đề xuất HĐND TPHCM quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 giữa các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang