Kiến nghị, đề ra các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Chủ Nhật, 09/05/2021 18:40

|

(CAO) Ứng cử viên Trần Kim Tuyền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TPHCM, được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số: 3 – TPHCM. Ứng cử viên Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số: 10 – TPHCM. Hai ứng viên đã có Chương trình hành động của mình.

Giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng

Ứng cử viên Trần Kim Tuyền bày tỏ bản thân rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu làm Đại biểu Quốc Hội khóa XV, sẽ gương mẫu trong việc thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Ứng cử viên Trần Kim Tuyền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TPHCM.

Đồng thời, sẽ đại diện cử tri chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ về những vấn đề khi cử tri phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang Nhân dân hoặc của cử tri nhiệt huyết quan tâm.

Đồng thời, khi nhận được kiến nghị, khiếu nại tố cáo của cử tri, ứng cử viên Trần Kim Tuyền nghiêm túc nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết, đôn đốc và theo dõi việc giải quyết. Ứng cử viên Trần Kim Tuyền cũng khẳng định sẽ nghiên cứu, kiến nghị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như về dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án chế độ chính sách, kiến nghị về Luật ra trước Quốc hội, các chế độ chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,...

Ngoài ra, cùng với tổ chức đoàn đại biểu Quốc hội để giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; khảo sát tình hình thực tế ở địa phương; góp ý với địa phương về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông và các vấn đề khác, đảm bảo quyền lợi tốt cho cử tri.

Phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Quốc hội

Đối với ứng cử viên Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 10 – TPHCM tại huyện: Củ Chi, Hóc Môn, trong Chương trình hành động được khẳng định ý thức đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước, chịu trách nhiệm trước cử tri, trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Vì vậy, ứng cử viên Trần Đức Cường hứa nếu được bầu vào Quốc hội, sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Quốc hội.

Ứng cử viên Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Đối với TPHCM, ứng cử viên Trần Đức Cường cho rằng TPHCM là trung tâm quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và đối ngoại của đất nước, là đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. Cán bộ và Nhân dân TP luôn thể hiện phẩm chất năng động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác, trong đó có việc đổi mới sáng tạo, đột phá trong cải cách hành chính. Vì vậy, ứng cử viên Trần Đức Cường cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường.

Đối với đất nước, ứng cử viên Trần Đức Cường cho hay sẽ kiến nghị, đề ra các giải pháp để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có việc cụ thể hóa hơn nữa mối liên hệ mật thiết giữa Quốc hội và Đại biểu Quốc hội với cử tri.

Bình luận (0)

Lên đầu trang