Tạm dừng tiếp nhận người cai nghiện ma tuý

Chủ Nhật, 05/04/2020 16:21

|

(CAO) Các hoạt động thăm gặp đối với học viên phải tạm dừng để bảo đảm việc “cách ly xã hội”, “cách ly y tế” nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ người bên ngoài.

Trên tinh thần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong công điện mới đây đã yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30-4-2020.

Nhiều hoạt động từ thiện đã được triển khai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19

Cơ quan này cũng được Bộ trưởng giao chỉ đạo các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng, chống dịch COVID-19, không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch COVID-19.

Tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Thanh tra Bộ thông báo tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15-4-2020. Các cuộc thanh tra của Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt và các cuộc thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu dừng đến hết 30-4-2020.

Quy định này không áp dụng cho những trường hợp phải tiến hành thanh tra đột xuất khi có vi phạm.

Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng và các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ việc phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn, triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đến hết ngày 15-4-2020.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương được giao thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ trưởng và Lãnh đạo địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng “đúng - đủ - kịp thời”.

“Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền giao để chủ động đề nghị Kho bạc Nhà nước bố trí kinh phí chi trả trợ cấp, gộp trước 2 tháng trợ cấp hàng tháng trong một lần chi trả” – Bộ trưởng chỉ đạo đồng thời với yêu cầu phối hợp với UBND cấp huyện có biện pháp hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, những hộ gia đình khó khăn không đủ lương thực trong thời gian cách ly xã hội.

Ngay sau khi Chính phủ cho phép, người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…).

Liên quan đến người nghiện ma tuý, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với công an và các ngành liên quan tại địa phương tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội.

Tương tự, việc tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện ma túy bắt buộc vào các cơ sở cai nghiện ma túy cũng được tạm dừng, cùng với đó là hạn chế việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên để bảo đảm việc “cách ly xã hội”, “cách ly y tế” nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang