Thành ủy TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ

Thứ Sáu, 06/07/2018 19:12  | T.M

|

(CAO) Tại buổi thông tin với báo chí sau khi kết thúc Hội nghị Thành ủy TP.HCM vào chiều 6-7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - Ban Tuyên giáo Thành ủy - Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin về việc kỷ luật các cán bộ do có vi phạm.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật và quy đinh của Thành ủy về quản lý các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Thành ủy.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên là cán bộ lãnh đạo của Văn phòng Thành ủy và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận (Công ty Phú Nhuận).

Qua kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thảnh ủy đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. xem xét, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị Ban Thưòng vụ Thảnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ TP thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đảng viên vi phạm, cụ thể như sau:

I. Đối với các đảng viên là lãnh đạo Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận:

Lãnh đạo Công ty đã có vi phạm trong việc tham mưu. Đề xuất Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương cho hợp tác đầu tư đề chuyền nhượng Dự án Khu Nhà ở phường An Phú, quận 2 khi chưa có đủ điều kiện theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản và Luật nhà ở; đồng thời, thông qua hợp tác đầu tư để chỉ định chuyền nhượng Dự án mà không thông qua thực hiện đấu giá hoặc đấu thầu là thực hiện không đúng quy định của Ban Thường vụ Thành ủy và quy định của pháp luật về quản lý tải sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước. Sau khi có chỉ đạo của Ban Thưởng vụ Thành ủy, Công ty Phú Nhuận đã tiến hành hủy hợp đồng với đối tác, chưa gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp.

Căn cứ vào Quy định số 102-QD/TW. ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức “Khiển trách” đối với 4 đảng viên là lãnh đạo Công ty Phú Nhuận, gồm:

Ông Trang Thành Sương, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch Hội đổng thành viên;

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh công ty;

Ông Huỳnh Công Tài. Bí thư chi bộ, Kế toán trường, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty;

Ông Lê Thái Bảo, Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty.

Đồng thời, thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đã xem xét thi hành kỷ luật “Khiển trách” 2 trường hợp cán bộ của Công ty Phú Nhuận không là đảng viên: ông Hoàng Đình Phi, Phó Tổng Giám đốc công ty và ông Huỳnh Thanh Hải, Kiểm soát viên công ty.

2. Đối với đảng viên là lãnh đạo Văn phòng Thành ủy

Các lãnh đạo Văn phòng Thành ủy được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý doanh nghiệp của Đảng bộ TP đã thẩm định, tham mưu, đề xuất chấp thuận cho Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đến bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (đã xem xét xử lý kỷ luật 5 cán bộ lãnh đạo của Công ty Tân Thuận) và Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư để chuyển nhượng Dự án khu nhà ở phường An Phú, quận 2 là chưa thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định tại quyết định số 546-QĐ-TU ngày 9 tháng 10 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy; thiếu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo hai công ty thực hiện đúng quy trình, thủ tục về hợp tác đầu tư, chuyển nhượng tải sản; thiếu thẩm định chặt chẽ, chính xác khi tham mưu đề xuất, nên việc thực hiện hợp tác đầu tư, chuyển nhượng các dự án nêu trên còn nhiều khuyết điểm, vi phạm, không đúng với quy định của Ban Thường vụ Thành ủy và quy định của pháp luật về quản lý tài sàn, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước và trong hoạt động kinh doanh bất động sản; chưa chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát, phát hiện các thiếu sót, sai phạm từ việc hợp tác đầu tư, chuyển nhượng các dự án nêu trên để tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Bà Thái Thị Bích Liên, Chánh Văn phòng Thành ủy

Căn cứ Quy định số 102-QD/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã quyết định thi hành ký luật hình thức "Khiển trách" đối với bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và đề nghị cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank); thi hành kỷ luật hình thức “Cảnh cáo“ và đề nghị cho thôi giữ chức vụ Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư - Kinh doanh vốn đối với ông Huỳnh Phước Long. 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang