Thu hồi hơn 3.500 tỷ đồng về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp

Thứ Tư, 16/09/2020 16:18

|

(CAO) Đây là một trong những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sau khi kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 tại Bộ Tài chính, 24 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và một số địa phương.

Chiều 16-9, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc đã báo cáo với UBTVQH kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 tại Bộ Tài chính, 24 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và một số địa phương.

Báo cáo nêu rõ, công tác quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp cơ bản được các đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc

Số dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đến 31-12-2017 là 112.513 tỷ đồng.

Những tồn tại, thiếu sót trong lĩnh vực này được ông Hồ Đức Phớc chỉ rõ, đó là một số địa phương chưa nộp số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn của các Tổng công ty trực thuộc UBND tỉnh, thành phố đến 31-12-2017 số tiền 1.544 tỷ đồng.

Một số tập đoàn, tổng công ty chưa xác định đầy đủ các khoản phải nộp về Quỹ; sử dụng Quỹ không đúng quy định; chậm bàn giao, thu nộp về Quỹ khi chuyển sang công ty cổ phần.

Trên cơ sở kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Bộ Tài chính thu hồi về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp 3.536 tỷ đồng, thu hồi các khoản nợ tồn đọng 1.218 tỷ đồng.

KTNN cũng đề nghị Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời và sử dụng hiệu quả Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp.

Vẫn liên quan đến công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại 63 tỉnh, thành phố, Tổng Kiểm toán nêu một số tồn tại: “Trước khi cổ phần hóa còn nhiều trường hợp không xây dựng phương án sử dụng đất; xây dựng, phê duyệt phương án không phù hợp với phương án sắp xếp xử lý nhà đất và quy hoạch sử dụng đất chưa công khai minh bạch thông tin liên quan đến đất đai".

KTNN cũng chỉ ra, sau cổ phần hóa việc sử dụng đất không đúng mục đích; để hoang hóa, bị tranh chấp, lấn chiếm; chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không qua đấu giá; chuyển đổi mục đích không phù hợp quy hoạch.

Đáng chú ý, một số trường hợp xác định giá trị quyền sử dụng đất sai quy định; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai còn nhiều tồn tại. Pháp luật đất đai còn bất cập về chính sách giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Trên cơ sở kết quả kiểm toán, Kiểm toán đã kiến nghị tăng thu 577 tỷ đồng và xử lý tài chính khác 791 tỷ đồng; xử lý, xem xét thu hồi nếu đủ điều kiện theo quy định đối với 03 thửa đất và 7.591.427 m2 đất.

Cơ quan này còn kiến nghị các đơn vị có liên quan khắc phục, kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại đã được chỉ rõ trong các Báo cáo kiểm toán.

Bình luận (0)

Lên đầu trang