TP.Hồ Chí Minh:

Cán bộ, đảng viên phải có chương trình hành động khi nhận nhiệm vụ mới

Thứ Tư, 20/01/2021 21:42

|

(CAO) Chiều 20/1, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai chương trình công tác năm 2021. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng

Báo cáo tại hội nghị về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Ma Xuân Việt cho biết trong năm qua, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cùng với đó, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của TP, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Ban Tổ chức Thành ủy TP cũng đã tham mưu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, qua đó đã củng cố, kiện toàn nhân sự một số cơ quan, đơn vị. Trong năm qua, đã điều động bổ nhiệm 96 cán bộ; chỉ định, chuẩn y cấp ủy 198 cán bộ; phân công lại nhiệm vụ 51 cán bộ; bổ nhiệm lại chức vụ 23 cán bộ, giới thiệu 18 cán bộ ứng cử; tham gia ý kiến các cơ quan Trung ương 189 trường hợp…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Thy Dương)

Một trong những kết quả quan trọng của ngành tổ chức xây dựng Đảng TP là đã tập trung tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống chính trị TP, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các đơn vị đã cử 100 cán bộ tham gia lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và 120 cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; cử 230 cán bộ tham dự lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị;…

Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thông qua đề án hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020 – 2030; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021 – 2025 ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao và biểu dương những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng TP đã đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng Đảng TP đã góp phần quan trọng giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng trong năm 2020”.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, ngành tổ chức xây dựng Đảng TP tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XI Đảng bộ TP. Tập trung cho các nội dung trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội đã xác định, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng những hoạt động thiết thực và kết quả thực hiện cụ thể có thể đo lường, đánh giá được.

Cùng với đó là chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X; đại biểu HĐND TP Thủ Đức, đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương đảng viên tiêu biểu, đồng thời nhắc nhở những đảng viên thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục cải tiến quy trình, biện pháp đánh giá, thẩm định công nhận chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng thực chất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, tìm giải pháp từng bước khắc phục tình trạng hình thức trong tự phê bình và phê bình, sinh hoạt chi bộ. “Thực tế cho thấy, chỉ có đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ mới có cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ,... một cách chính xác, khách quan” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Giấy khen cho các tập thể. (Ảnh: Thy Dương)

Trao đổi về nội dung trên, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng về mỗi cán bộ, đảng viên phải có chương trình hành động cụ thể trước khi nhận nhiệm vụ mới, bầu cử, bổ nhiệm…

Chương trình hành động giúp cán bộ, đảng viên khi tự phê bình có thể căn cứ vào nội dung mình đã đăng ký để tự đánh giá mình. Đối với chi bộ căn cứ vào đó phân tích những việc đã làm được và chưa làm được, nguyên nhân; từ đó phân tích đánh giá cán bộ ngay chi bộ, đơn vị mình. Chương trình hành động cũng giúp cấp ủy đánh giá cán bộ, đảng viên hiệu quả hơn, người đứng đầu chịu xác nhận việc đánh giá của mình với những căn cứ cụ thể.

Quan trọng nhất là từ chương trình hành động Nhân dân có thể giám sát cán bộ, đảng viên thông qua mặt trận, HĐND. Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần có hướng dẫn về cách làm, người xác nhận chương trình hành động, mức độ công khai… chương trình hành động để từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ.

Tại hội nghị, có 8 tập thể đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 16 tập thể nhận Giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang