TPHCM: Lập Ban Chỉ đạo về xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông

Thứ Hai, 04/05/2020 17:41

|

(CAO) Ban Chỉ đạo gồm 22 thành viên, do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban ban chỉ đạo; Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Ngày 4/5, tin từ UBND TPHCM cho biết, đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM (gồm các quận 2, 9 và Thủ Đức). Ban Chỉ đạo gồm 22 thành viên, do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban ban chỉ đạo; Sở Quy hoạch - Kiến trúc  là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Mô phỏng ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM

Theo quyết định thành lập, Ban chỉ đạo sẽ điều hành, chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch phát triển tổng thể khu đô thị, các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 hoặc tỷ lệ 1/2.000 đối với các khu vực trọng tâm phát triển đô thị sáng tạo và các quy định quản lý, hướng dẫn thực hiện quy hoạch; tổng hợp một số định hướng và chỉ tiêu quan trọng đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao) cho khu vực phía Đông TP theo định hướng chung về phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao.

Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức, các chương trình kêu gọi đầu tư phát triển đô thị và thu hút nhân tài đến sống và làm việc tại khu đô thị này.

Chỉ đạo công tác tăng cường cải cách hành chánh, đổi mới quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế phối hợp giữa 3 quận (quận 2, 9 và Thủ Đức), nghiên cứu kinh nghiệm ở các TP lớn của nước ngoài để đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển hệ sinh thái sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu đô thị này, hướng đến chuẩn bị thành lập bộ máy hành chính TP hướng Đông.

Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung (bao gồm hệ thống dữ liệu về đất đai, giao thông, kênh rạch, công trình) trên địa bàn 3 quận 2, 9, Thủ Đức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản lý các nguồn lực. Nghiên cứu ban hành các quy chế, quy định quản lý, chương trình hành động phù hợp để tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý đầu tư phát triển khu đô thị này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang