TPHCM thông báo về việc treo cờ Tổ quốc dịp Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Thứ Ba, 09/04/2024 10:07

|

CAO) TP.HCM vừa có thông báo vận động các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào thứ năm ngày 18/4 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch). TP vận động các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 18/4.

TPHCM vận động treo cờ Tổ quốc Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị, và các khu vui chơi công cộng.

Cụ thể, bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang